Vil stoppe laksefisket i to store elver

> Lesetid: < 1 minutt <

Mindre fisk i elvene Røssåga og Saltdalsvassdraget gjør at de ikke foreslås åpnet for laksefiske.

Miljødirektoratet foreslår endringer av bestemmelser for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i til sammen 23 vassdrag, og i Tanafjorden i Finnmark og Skjerstadfjorden i Nordland. 

– Fordi færre laks enn forventet har kommet tilbake til Røssåga og Saltdalsvassdraget i Nordland foreslår vi å ikke åpne for fiske etter arten i de to elvene fra i år, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro i en pressemelding.

Også sjøørreten fra Saltdalsvassdraget er under økende press. Miljødirektoratet foreslår derfor i en ny høring å redusere fisket etter sjøørret i elva.

En totalgjennomgang av fiskereglene for laks, sjøørret og sjørøye gjøres hvert femte år, sist gang i 2021. 2023 er et såkalt mellomår, som betyr at man kun gjør endringer som er helt nødvendige.

Tanalaksen trenger beskyttelse

Flere av de viktigste laksebestandene i Tanavassdraget har ikke hatt noe høstbart overskudd de seneste tre årene. Prognosene for lakseinnsiget til Tana i 2023 viser at det heller ikke i år vil være noe overskudd å høste av.

– Det er nødvendig å videreføre bestemmelsen om å ikke åpne for fiske etter laks med faststående redskaper i sjøområdene nært Tanaelva, sier Hambro.

Bestemmelsen vil omfatte kommunene Berlevåg, Tana og Gamvik, samt ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →