Vil ikke ha bly i naturen. Nytt forbud mot blyammunisjon.

> Lesetid: 2 minutter <

Fra 15. februar blir det forbudt å bruke blyhagl som ammunisjon på jakt i og i nærheten av våtmark. I praksis må jegere nå bruke annen ammunisjon i så godt som alle jaktsituasjoner.

Dagens forbud mot bruk av blyhagl, med unntak for enkelte arter, blir nå erstattet av et forbud mot å bruke blyhagl i og nær våtmark, uansett hvilken art du jakter på.

– Basert på det vi vet om skadevirkningene av bly, er det riktig at blyammunisjon blir strengere regulert. Bly er svært helseskadelig og det finnes ingen trygg nedre grense for blyverdier i blodet, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Jegeren må dokumentere

Forbudet gjelder både det å skyte med, og det å bære med seg blyhagl i eller innenfor 100 meter fra våtmark. Det gjelder både for jakt og på skytebaner. 

En person som bærer med seg blyhagl i våtmark eller innenfor 100 meter fra våtmark, må selv dokumentere at ammunisjonen ikke skal brukes nær våtmark.

– Siden det er vanskelig å være sikker på om du befinner seg mer enn 100 meter fra våtmark til enhver tid, betyr forbudet at jegere normalt ikke vil kunne bruke blyhagl på jakt i skog og fjell heller, sier Hambro.

Fugler dør av blyforgiftning

EU har vedtatt et forbud mot bruk av blyhagl. Bly har alvorlige helseeffekter for mennesker og dyr.

Ifølge det europeiske kjemikaliebyrået Echa, slippes det ut store mengder bly i og utenfor våtmark i EU, som følge av jakt. I tillegg brukes mellom 10 og 20 tusen tonn bly til sportsskyting årlig.

Mellom to og tre millioner fugler i EU dør hvert år som følge av blyforgiftning etter inntak av bly. For en liten andefugl kan ett enkelt blyhagl være dødelig.

Vinter: Umulig å jakte lovlig med blyhagl

Om vinteren vil det være hva slags mark som ligger under snøen som avgjør om den defineres som våtmark.

Ved jakt om vinteren vil det derfor være umulig å jakte lovlig med blyhagl, da jegeren ikke vil ha kontroll på grunnen under snøen.

Siden det nye forbudet vil føre til økt behov for blyfri hagleammunisjon, ble importører av ammunisjon varslet i mars 2022. Det vanligste alternativet til bly i hagleammunisjon er stål og vismut.

Fakta: EUs definisjon av våtmark

  • EU definerer våtmark i tråd med Ramsarkonvensjonen.
  • Våtmark regnes som et område med myr, torvmyr eller vann, naturlig eller kunstig, permanent eller midlertidig, med stillestående eller strømmende ferskvann, saltvann eller brakkvann.
  • Områder med marint vann med en dybde som ikke overstiger seks meter ved lavvann er også inkludert i definisjonen.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →