Tap av natur: Områder på størrelse med 7000 fotballbaner bygges ned årlig

> Lesetid: 2 minutter <

Det er beregnet at rundt 50 km² ubebygde områder bygges ned årlig. Dermed forsvinner viktig naturområder.

Naturområdene inkluderer viktige ressurser som forsvinner, og arter mister verdifulle leveområder, melder Miljødirektoratet i en pressemelding.

Det gis nå støtte for å øke bevaring av naturmangold. Søknadsfrist er 1. februar.

Viktige leveområder for mange arter forsvinner hvert år. Arkivfoto: Magasinet Villspor

– Vi står nå i en klima- og naturkrise, og her kan kommunene bidra til å gjøre en enorm forskjell ved å forvalte arealene sine klokt, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

– For å få til dette er det også avgjørende at kommunene vet hvor de viktige naturverdiene befinner seg.

Mangler oversikt over naturen

Ifølge pressemeldingen mangler flere kommuner oversikt over naturverdiene. I 2016 ble det derfor opprettet en tilskuddsordning for å hjelpe kommunene.

20 kommuner fikk i 2022 tilsagn om støtte av Miljødirektoratet til kommunedelplaner for naturmangfold. Nå er det åpnet for å søke støtte for 2023. Søknadsfristen er 1. februar 2023.

Målet med tilskuddsordningen er å styrke naturforvaltningen i kommunene og bidra til en større bevissthet rundt naturverdier.

Det er Miljødirektoratet som forvalter tilskuddsordningen. Fra pilotprosjektet startet i 2016 har nå nesten 70 kommuner fått støtte til et slikt planarbeid.

Tilskudd gitt i 2022

 • Lindesnes, Agder
 • Vang, Innlandet
 • Ulstein, Møre og Romsdal
 • Vestnes, Møre og Romsdal
 • Utsira, Rogaland
 • Time, Rogaland
 • Hitra, Trøndelag
 • Overhalla, Trøndelag
 • Hjartdal, Vestfold og Telemark
 • Larvik, Vestfold og Telemark
 • Austrheim, Vestland
 • Osterøy, Vestland
 • Lærdal, Vestland
 • Bærum, Viken
 • Regional plan for Marker, Halden, Aremark og Aurskog-Høland, Viken
 • Indre Østfold, Viken
 • Lillestrøm, Viken

Bedre kjennskap til nærmiljøet

En evaluering av pilotprosjektet viste at kunnskap om naturmangfoldet i kommunene økte. Mange av innbyggerne i kommunene fikk også bedre kjennskap til naturen i nærmiljøet.

Kommunene som har mottatt tilskuddsordningen sier at de kan bruke kommunedelplanen i sitt videre arbeid med å ivareta naturverdier, og at planen har gjort det lettere å prioritere innsatsen.

I en kommunedelplan for naturmangfold ser man gjerne etter områder som har verdi både for naturmangfold, friluftsliv og klimatilpasning. Arkivfoto: Magasinet Villspor

– Naturens evne til å tilpasse seg klimaendringer ivaretas gjennom godt bevarte og fungerende naturområder, dette er den siste rapporten fra klimapanelet tydelig på, sier Hambro.

– Klimaendringene vi står overfor forsterker betydningen av å gjøre gode prioriteringer lokalt.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →

1 thought on “Tap av natur: Områder på størrelse med 7000 fotballbaner bygges ned årlig

Comments are closed.