Naturen bygges ned: – På tide å endre kurs

> Lesetid: 2 minutter <

En nasjonal undersøkelse fra Ipsos viser at annenhver nordmann er bekymret for at den samlede hyttebyggingen i Norge går for hardt utover naturen.

– På tide å endre kurs, mener Norsk Friluftsliv i en pressemelding.

I dag finnes det nær en halv million hytter i Norge. Nylig regnet Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) ut det totale arealet som er satt av til nye fritidsboliger i årene framover. Hvis alle planene gjennomføres, vil det mer enn tredoble arealene med hyttefelt i Norge.

Norsk Friluftsliv er initiativtaker til undersøkelsen.

I mange kommuner har hyttebygging vært en viktig inntektskilde, men på sikt kan det vise seg at dette har en høy pris både for naturen og bolysten.

Generalsekretær Bente Lier, Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv er enfellesorganisasjonen for 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950.000 medlemskap. Organisasjonen representerer over 5000 lokale lag og foreninger. 

– Det å bygge ned hele arealet som er satt av til nye hytter, vil rett og slett være på kollisjonskurs med dagens natur- og klimamål, mener generalsekretær Bente Lier.

2022: Internasjonal avtale for å bevare naturen

19. desember 2022 samlet verdens land seg om en naturavtale. Det er 12 år siden sist det ble inngått en internasjonal avtale for å bevare naturen.

– Dette er avtalen som skal hjelpe oss å løse naturkrisen og gi oss mer natur i stedet for mindre, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide da avtalen var undertegnet.

Naturavtalen sier at all natur skal forvaltes på en bærekraftig måte.

Mangfold: Naturavtalen krever blant annet 30 prosent vern av et representativt utvalg av alle naturtyper. Arkivfoto: Magasinet Villspor

– Skal vi få til det, må vi endre kurs, og la hensynet til naturen i utbyggingssaker veie vesentlig tyngre enn det gjør i dag, mener Lier.

Arealendringer som skogbruk, veibygging, men også hyttebygging, er alle eksempler på alvorlige trusler mot naturen.

Generalsekretær Bente Lier, Norsk Friluftsliv

38 prosent mener vi har nok plass

Det å selv eie eller disponere hytte i Norge spiller ikke inn på hvor bekymret folk er for naturkonsekvensene, viser undersøkelsen.

Det er likevel mange som mener at alle som ønsker det, bør få bygge seg hytter, og 38 prosent av de spurte mener at vi har nok plass.

Mange steder er hyttebygging et sensitivt samtaleemne, sier Lier.

– Temaet vekker mange følelser, og det kan være tøft å være en tydelig stemme imot utbyggingsprosjekter der man selv bor, sier Lier.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →

1 thought on “Naturen bygges ned: – På tide å endre kurs

Comments are closed.