– Drukning skjer fra båt, under bading og etter fall fra land

> Lesetid: 3 minutter <

Totalt mistet 88 personer livet i drukningsulykker i Norge i 2022. Det er en økning på 17 prosent fra 2021, da 75 personer omkom, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk.

I tillegg omkom åtte norske statsborgere i drukningsulykker i utlandet i fjor.

– Drukning skjer fra båt, under bading og etter fall fra land. Ulykkene er dessuten fordelt på sjø, vann, elver og basseng, sier Grete Herlofson, generalsekretær i Redningsselskapet i en pressemelding.

– For å få til en reduksjon trenger vi både en offentlig nullvisjon for alle typer drukningsulykker og en nasjonal handlingsplan for drukningsforebygging

Faller du i vannet på vinteren og store deler av året ellers, får kroppen kuldesjokk. Hvis du får panikk og puster inn vann, er sjansen for å drukne stor. 

Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet

Gikk gjennom isen

I desember mistet åtte personer livet i drukningsulykker, noe som er det høyeste antallet på 25 år.

Fire av de åtte ulykkene skjedde etter fall fra land i sjø eller elv, mens to personer omkom etter at en snøscooter gikk gjennom isen på et vann.

Det var også en ulykke fra fritidsbåt, og en person omkom etter at traktoren han satt i kjørte ut i sjøen. Sju av de åtte omkomne var menn.

– Desember er vanligvis en måned med få drukningsulykker, så dette er høyeste tallet for denne måneden siden midten av 1990-tallet, sier Tanja Krangnes, som er fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet.

Redningsselskapet minner om at 60 prosent av drukningsulykkene skjer utenom sommermånedene.

– Faller du i vannet på vinteren og store deler av året ellers, får kroppen kuldesjokk, sier Krangnes. 

Fritidsbåt: Åtte av ti over 40 år

Drukningsulykker fra fritidsbåt økte med 28 prosent sammenlignet med året før. Ti av de 32 personene omkom etter å ha falt mellom båt og brygge. Resten av ulykkene skjedde etter fall over bord, kantring og grunnstøting.

Illustrasjonsfoto: Magasinet Villspor

To barn under 14 år druknet fra fritidsbåt i fjor. Det er første gang på seks år at barn mistet livet i drukningsulykker fra fritidsbåt. 80 prosent av de som omkom i båtulykker i fjor var eldre enn 40 år.

Fem menn druknet fra yrkesfartøy i 2022, mot to året før. Alle ulykkene skjedde i Nord-Norge. 

Fall fra land- og badeulykker

32 personer omkom etter fall fra land i 2022, noe som er en økning på 33 prosent fra året før. Ulykkene har blant annet skjedd i forbindelse med uteliv, fiske i elv og uhell under tur. To barn under sju år druknet i fall fra land-ulykker.

Ni menn og en kvinne druknet i forbindelse med bading i fjor. Det er like mange som året før. Vanligvis er barn, ungdom og eldre mest i risikosonen for badeulykker, men i fjor var seks av ti personer i aldersgruppen 26 – 60 år. Ingen barn under 15 år omkom.

Det var også tre drukningsulykker under dykking, tre etter at kjøretøy havnet i vann, to etter fall gjennom is og en ulykke med et lite barn der hendelsesforløpet foreløpig er ukjent.

Overrepresentert: Mann 60 år og eldre

42 prosent av de som druknet i fjor var 60 år eller eldre, og ni av ti var menn. Aldersgruppen utgjør en stadig større del av drukningsstatistikken.

– Det kan ha sammenheng med at dagens pensjonister er sprekere og har en mer aktiv livsstil enn generasjonene før, sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet. 

– Det kan også være at mange ikke tar hensyn til at ferdigheter og kropp endrer seg med årene. Balanse og reaksjonsevne blir dårligere, og muskelstyrken er ikke den sammen. For at færre skal drukne i Norge, må vi også nå denne aldersgruppen. 

Åtte nordmenn druknet utenlands

I 2022 registrerte Redningsselskapet også drukningsulykker med norske statsborgere som druknet i forbindelse med ferie eller annet opphold utenlands.

Seks norske statsborgere druknet under bading i utlandet i 2022.

Fire av ulykkene fant sted på Gran Canaria – alle med nordmenn over 60 år. Det var også to drukningsulykker fra fritidsbåt, begge på vestkysten av Sverige.

Totalt druknet 96 personer i 2022, fordelt på 88 ulykker i Norge og åtte i utlandet. 

Fylkesfordeling

  • Vestland: 16 personer
  • Viken: 12 personer
  • Vestfold og Telemark, Agder, Trøndelag: 8 personer
  • Nordland, Troms og Finnmark: 7 personer
  • Møre og Romsdal, Innlandet: 6 personer
  • Rogaland: 5 personer
  • Oslo: 4 personer
  • Svalbard: 1 person

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →