Hva skjer om Bjørnhollia, Peer Gynt-hytta og stiene i Rondane fjernes?

> Lesetid: 3 minutter <

I rutene villreinen har brukt de siste 10.000 årene ligger det nå hytter, stier og veier. Må vi tenke nytt om turisthyttene Bjørnhollia, Per Gynt-hytta og Mysusæter?

Rondane er ett av de nasjonale villreinområdene som er mest påvirket av mennesker, ifølge statistiske analyser.

Villrein er klassifisert som «sårbar» globalt, «nær truet» i Norge.

Bestanden i Rondane fikk nylig vurderingen dårlig tilstand (rød farge) ifølge Kvalitetsnorm for villrein.

– Villreinen trekker over store områder, og trives i store, godt sammenhengende områder med god mattilgang og lite forstyrrelser, sier forsker Manuela Panzacchi i NINA i en pressemelding.

Menneskelig infrastruktur og aktiviteter som hver for seg kan ha liten effekt på reinen, kan til sammen gi stor samlet påvirkning – og hindre villreinen i å bevege seg fritt.


Det beste enkeltscenariet som ble foreslått er å fjerne Bjørnhollia

Manuela Panzacchi, forsker NINA

Nye analyser har gitt svar på hvilke tiltak som er mest effektive, melder Norsk institutt for naturforskning (NINA) i en pressemelding.

Rondane nord: 1405 hytter, 1218 kilometer sti

I en rapport har forskere fokusert på villreinområdet Rondane nord, sentralt plassert innenfor den nordlige Europeiske villreinregionen.

I Rondane nord finnes 1396 privathytter, 1218 kilometer stier, 9 turisthytter, 385 kilometer veier og mange beitedyr.

Villreinen hindres. Noe må gjøres. Men hva? Illustrasjonsfoto: Magasinet Villspor

Forskere i NINA har utviklet et verktøy som kan forutsi hva som er gode og tilgjengelige leveområder og korridorer for villrein, og simulere effekten av ulike tiltak. 

Er det best å fjerne Bjørnhollia eller Peer Gynt-hytta?

1. Fjerne Bjørnhollia: Det ene scenariet innebar å fjerne menneskelige forstyrrelser fra østsiden. Det innebærer å fjerne den populære DNT-hytta Bjørnhollia og stier fra denne til Dørålsæter, Rondvassbu og Eldåbu. Veien til parkeringsplassen ved Straumbu må også fjernes.

Scenario nummer to fokuserer på området lengst vest i Rondane nasjonalpark. Denne simuleringen er delt i to:

2. Fjerne Peer Gynt-hytta: Fjerne hytta og tilhørende stier.

3. Mysusæter og Rondvassbu: Fjerne stier og en veistrekning i området nær Mysusæter og Rondvassbu. I tillegg flytte parkeringsplassen som i dag er på Spranget ned til Mysusæter.

I tillegg vurderte forskerne en kombinasjon av disse: fjerne all infrastruktur på vestsida (2+3) og å fjerne all infrastruktur på både øst- og vestsida (1+2+3).

Rasteplassen ved Straumbu: Veien herfra til Bjørnhollia er foreslått fjernet i en simulering for å gi villreinen bedre beiteområder. (Arkivfoto: Magasinet Villspor)

Beste resultat: Fjerne Bjørnhollia, Peer Gynt-hytta, stier og veier

Resultatene viser at det beste alternativet for villreinen selvsagt vil være å fjerne all infrastruktur, øst og vest. Dette vil øke sannsynligheten for å reetablere de tapte korridorene i Rondane nord.

– Det beste enkeltscenariet som ble foreslått er å fjerne Bjørnhollia, forteller NINA-forsker Manuela Panzacchi, som har koordinert arbeidet med simuleringene.

Hovedårsaken er at det på vestsida ligger et stort antall andre forstyrrelser: blant annet 2413 privathytter, beitedyr, veger og stier.

Villreinområde: Foretrukket habitat/naturlig potensial (grønt område) – sammenliknet nå og før/uten menneskelig aktivitet. Kilde/illustrasjon: NINA/Magasinet Villspor


Selv om Peer Gynt-hytta og enkelte stier hadde blitt fjernet, ville det fortsatt vært mange forstyrrelseskilder i området.

Disse er ikke vurdert i simuleringene, Melder NINA. 

Kan vurdere Snøhetta og Knutshø

– Simuleringene gjør det mulig å innta fugleperspektiv, og se hvordan de ulike foreslåtte tiltakene påvirker villreinens muligheter til å bruke hele Rondane nord i sammenheng, sier forsker Manuela Panzacchi. 

–  Simuleringer kan også brukes for å vurdere sammenheng med Grimsdalen, eller i enda større skala, for å vurdere muligheten for å gjenopprette korridorer mellom Rondane nord og Snøhetta, Rondane Sør, Knutshø og andre nærområder.
 

FAKTA: NINAs kartverktøy

  • NINAs kartverktøy: beregner statistisk kvaliteten på hver 100 meter i alle villreinens leveområder. Kart med høy oppløsning beskriver hvordan villrein oppfatter ressurser og barrierer.
  • GPS-data: Det er innhentet GPS-data fra omtrent 500 villrein fra de største villreinområdene i Norge.
  • Kartdata: Modellene bygger på en stor mengde kartdata fra hele Norge, inkludert landskapsdata, data om infrastruktur (veger, hytter, vannkraft osv.), menneskelige aktiviteter (f.eks. turistvolum), klimadata og lokalkunnskap. 
    Kilde: NINA

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →