Undersøkelse om allemannsretten: Usikkerhet om bading i lakseelver, sopp, el-sykkel og båndtvang

> Lesetid: 4 minutter <

8 av 10 mener de kjenner allemannsretten godt. Det stemmer ikke helt. Her kan du teste deg selv!

Svarene i en ny undersøkelse viser at det er en del misforståelser om allemannsretten og Friluftsloven.

Kunnskapen er god hos de med høy inntekt og utdanning. De som ferdes ute, kan mye.

Noen spørsmål skaper mer hodebry enn andre.

 1. Hvor nær hus og hytter kan du slå opp telt?
 2. Kan man bade i lakseelver?
 3. Kan du sykle med el-sykkel i utmarka?
 4. Har du lov til å sanke ved til bål?
 5. Hvor har du lov å fortøye båten og dra i land kajakken din?
 6. Når har du lov til å tenne bål?
 7. Hvor lenge kan du telte på samme sted i naturen?

Test deg selv. Spørsmålene er hentet fra Miljødirektoratets test om allemannsretten. Svarene på de syv spørsmålene her finner du nederst i saken.

Folk fra Oslo scorer dårligst i undersøkelsen.

På disse påstandene svarte flest feil:

 • Grunneier kan alltid vise bort de som er til hinder for jakt og fiske (usant). 77 % svarte feil
 • Allemannsretten gir rett til å bruke el-sykkel på sti i utmark (usant). 70 % svarte feil
 • Allemannsretten gjelder ikke på privat grunn (usant). 64 % svarte feil
 • Dersom du går på tur med hund må den alltid være i bånd (usant). 64 % svarte feil
 • Allemannsretten gir grunneier rett til å vise bort de som plukker bær og sopp på sin eiendom (usant). 62 % svarte feil
Kantarell, slik ser den ut
Du kan plukke bær, sopp, blomster og urter i skogen og på fjellet når du befinner deg i utmark. Det er en del av allemannsretten. Arkivfoto: Magasinet Villspor

– Vi ser endel eksempel på at folk ikke vet hvor vidtgående adgang til fri ferdsel og bruk av naturen allemannsretten faktisk gir, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Undersøkelsen er gjennomført av Yougov på oppdrag fra Miljødirektoratet. 2001 personer fra 16 år og oppover har deltatt.

Høy alder og høy inntekt

De som kjenner både allemannsretten og Friluftsloven:

 • er i alderen 65+
 • har høyere inntekt
 • er medlemmer av en friluftsorganisasjon
 • er enten etnisk norske eller har bodd i landet i mer enn 20 år.

Andel av befolkningen som kjenner både allemannsretten og friluftsloven:


Spørsmålene som ble stilt: Har du hørt om allemannsretten og har du hørt om Friluftsloven? Tabell: Allemannsretten 2022, YouGov for Miljødirektoratet

26 prosent svarer at de har hørt om allemannsretten, men ikke Friluftsloven: Undersøkelsen viser at denne gruppen i størst grad er kvinner, de har lav inntekt og er ikke medlem av noen friluftsorganisasjon.

18 prosent svarer at de ikke kjenner allemannsretten: Dette er hovedsakelig personer fra 16 til 49 år, med en lavere husstandsinntekt. De er ikke etnisk norske, og kun bodd i landet inntil 20 år. Inkludert i denne basen er de som har svart «vet ikke».

14 prosent har ikke hørt om allemannsretten eller Friluftsloven: Dette er i størst grad kvinner, de er yngre og har lavere utdanning.

God kunnskap om dyreliv og søppel

På disse påstandene svarte flest riktig:

 • Når du benytter deg av allemannsretten må du rydde opp etter deg og ta med søppelet ditt hjem igjen (Sant) 85 % svarte riktig.
 • Når du benytter deg av allemannsretten må du unngå å forstyrre beitende husdyr (Sant) 82 % svarte riktig.
 • Allemannsretten gir rett til fri ferdsel til fots og på ski i utmark (Sant) 79 % svarte riktig.
 • Når du benytter deg av allemannsretten trenger du ikke å ta hensyn til dyr og fugler (Usant) 79 % svarte riktig.
 • Når du benytter deg av allemannsretten må du generelt ta hensyn til grunneierne og deres interesser (Sant) 77 % svarte riktig.
Mange vet at søppelet skal tas med hjem. Ta med pose, så løser du det. Arkivfoto: Magasinet Villspor

Bra kunnskap i nord

Det er folk fra Nordland og Troms og Finnmark som svarer mest rett i undersøkelsen.

Folk fra Oslo scorer dårligst.

Undersøkelsen viser også at grunneierne ikke er noe flinkere enn andre.

De kan like lite om allemannsretten som de som ikke har en tilknytning til naturen gjennom hytteeierskap, eller er brukere av turisthytter.

Hvem forvalter allemannsretten?

Miljødirektoratet har det overordnede ansvaret for allemannsretten, men det er kommunen som i hovedsak forvalter allemannsretten etter friluftsloven. En viktig oppgave for Miljødirektoratet er å veilede om allemannsretten.

– På våre nettsider finner friluftslivsbrukere, kommuner og andre veiledningsmateriale om hvilke regler som gjelder, sier miljødirektør Ellen Hambro.

– Undersøkelsen vi nå har fått utført gir oss en god pekepinn på hvilke bestemmelser vi trenger bedre og mer aktiv informasjon om, sier Hambro.

Hvor kan teltet settes opp, og hvor lenge kan det stå på samme plass? Arkivfoto: Magasinet Villspor

Fasit: Test deg selv

 1. Hvor nær hus og hytter kan du slå opp telt?
  Svar: Ikke nærmere enn 150 meter når huset eller hytta er bebodd
 2. Kan man bade i lakseelver?
  Svar: Ja, bading er allemannsrett både i sjø og ferskvann. Vis hensyn til de som fisker
 3. Kan du sykle med el-sykkel i utmarka?
  Svar: Med mindre det er lokale bestemmelser, eller at grunneier har lagt ned forbud eller begrensninger, kan du bruke el-sykkel der du ellers sykler med vanlig sykkel.
 4. Har du lov til å sanke ved til bål?
  Svar: Ja, alt av tørre kvister du finner på bakken
 5. Hvor har du lov å fortøye båten og dra i land kajakken din?
  Svar: På alle strandstrekninger i utmark, så lenge det er for en kortere tidsperiode
 6. Når har du lov til å tenne bål?
  Svar: Fra og med 15. september til og med 14. april. Vurder alltid om det er trygt
 7. Hvor lenge kan du telte på samme sted i naturen?
  Svar: To døgn, men lengre om du er langt fra folk

Sosiale medier scorer dårlig

Mer 1 av 3 har fått kunnskap om allemannsretten fra familie og venner (35 prosent).

25 prosent har fått informasjon skolen og 23 prosent har fått sin informasjon fra internett.

20 prosent svarer at de har fått kunnskap gjennom aviser eller tidsskrifter, 16 prosent fra sosiale medier.

About Knut Øsmundset

Journalist, fotograf og grafisk designer. Nysgjerrig på naturen og gjerne på villspor: rutene ikke alle går, og turene som ikke gikk som de skulle. Det er gode opplevelser i de små ekspedisjonene. Av og til er et telt i hagen nok.
View all posts by Knut Øsmundset →