Julegave til friluftslivet: Penger til akebakke, stier, gapahuker, turutstyr og badekulp

> Lesetid: 11 minutter <

56 prosjekter i hele landet får støtte fra Statskogmillionen.

Tøråsen naturbarnehage får 5000 kroner til akebakke, Sveio andelslandbruk får penger til innkjøp av kanoer. Hyggen speidergruppe får 5000 kroner til å ruste opp en bålplass og Skiforeningen i Oslo får hjelp til innkjøp av førstehjelpskofferter. Nerbygda ve og vel får 5000 kroner til arbeidet med badekulp ved Olsborg. Det gis 10.000 kroner til Peer Gynt-stien og 5000 kroner til stiprosjektet Kolbotnvannet Rundt.

Dette er bare noen av prosjektene som mottar penger i Statskogs høsttildeling. Full oversikt lenger ned i saken.

Allmennhetens tilgang til naturen

Statskog SF utvikler verdier på fellesskapets grunn, og sørger for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Statskogmillionen er en støtteordning for friluftsliv og norsk natur.

Ordningen er en del av Statskogs arbeid for å tilrettelegge for bærekraftig friluftsliv i Norge. De prosjektene som velges ut får et bidrag på fem eller ti tusen kroner.

– Det er inspirerende å se hvor mye som kan skapes med litt penger og mye frivillig innsats, sier kommunikasjonssjef i Statskog, Trond Gunnar Skillingstad i en pressemelding.

Ordningen ble opprettet i 2017 og har bidratt med nær fem millioner kroner fordelt på om lag 700 prosjekt og aktiviteter. En total oversikt er tilgjengelig her: www.statskog.no/statskogmillionen

Region Sør-Norge

Karateklubb bygger gapahuker:

Yuki karateklubb får 10.000 kroner fra Statskog til bygging av to gapahuker: Klubben har arrangert aktivitetsleir for barn bosatt i Lesja og Dovre med rundt 100 deltakere. Da satte de i gang byggingen av to gapahuker ved Gudbrandsdalslågen som vil være gode samlingsplasser og gi ly for vær og vind for fiskere og andre turinteresserte.

Kanoer i andelslandbruk

Sveio andelslandbruk får 5000 kroner til innkjøp av kanoer: Andelslandbruket ved Nesevatnet i Sveio skal gi folk, som ikke har areal til å dyrke egen mat, mulighet til å dyrke i fellesskap med andre. For å styrke opplevelsene, vil de kjøpe inn to kanoer som familier i andelslandbruket kan benytte seg av.

Kanostøtte til speidere

Østre Toten speidergruppe får 5000 kroner til innkjøp av kanoer: Gruppa teller om lag 30 medlemmer og bruker friluftsliv for å gjøre barn og ungdom selvstendige og ansvarsbevisste. Dagens kanoer har bidratt med flotte opplevelser i 25 år. Nå vil speidergruppa kjøpe nye.

Høythengende opplevelser

Follebu speidergruppe får 5000 kroner til tretelt: Speidergruppa ønsker å kjøpe inn et tretelt for å friste flere av gruppas eldste speidere til å dra på turer på egenhånd. Samtidig blir dette et tilbud til familiene til speiderne.

Store lavvoplaner

Statskog gir 10.000 til innkjøp av lavvoer: Vikeså skule som ønsker å ruste opp friluftslivutstyret sitt med fem store lavvoer. Dette vil gjøre det mulig å ta med hele klassetrinn ut på overnattingsturer. Elevene på ungdomsskolen er også med på prosjekt med flytting av ørret og kultivering av fjellvann. Lavvoene vil være gode baser i dette arbeidet.

Ryddesag til frisbeeklubb

Solør frisbeeklubb får 5000 kroner til å holde krattet nede: Pengene vil gå til innkjøp av ryddesag som forenkler vedlikeholdet av frisbeebanen. Bruk av anlegget er gratis.

Artikkelen fortsetter etter bildet.

Det gis mye penger til klopping og tilrettelegging av stier. Illustrasjonsfoto: Magasinet Villspor

Støtte til skilt og turtavler

Friluftsforeninga Volda får 5000 kroner fra Statskog for tilretteleggingsarbeid: Pengene vil gå til skilt, turtavler og merkeutstyr for å videreføre skilting og merking av turstier i hele kommunen. Friluftsforeningen samarbeider med bygdelag i merkingsarbeidet, og opplever at god merking gjør folk tryggere på tur, ikke minst når de oppsøker nye ruter.

Akebakke ved Tøråsen naturbarnehage

Får 5000 kroner til tilrettelegging av akebakke: Naturbarnehagen ønsker seg veldig en akebakke i skogen nært barnehagen. Det innebærer maskinell rydding av stubber og røtter, bakkeplanering, såing og kalking.

Oppgraderer attraktivt aktivitetsområde

Hyggen speidergruppe får 5000 kroner fra Statskog til å ruste opp bålplass: Speidergruppas område er etablert med bålplass, gapahuk og åpne plasser hvor det er muligheter til å gjennomføre aktiviteter for alle mellom sju og 20 år. Området er godt brukt, og dessverre utsatt for noe hærverk. Speidergruppa ønsker å oppgradere området.

Turutstyr til Ugleklubben

Terningen barnehage får 10.000 kroner: Pengene skal bidra til å kjøpe inn nødvendig turutstyr til Ugleklubben, som favner de største barna i barnehagen. Pengene kan gi sekker, kart og kompass, kniver, hodelykter og annet viktig utstyr til friluftsliv.

Pengebidrag til grillområde

Levangsheia idrettslag får 5000 kroner til benker, grillområde og gapahuk på Gåsmyr idrettsanlegg: Gåsmyr er et utgangspunkt for lek på idrettsplassen, arrangement og turer så vel sommer som vinter. Gjennom å tilrettelegge med benker, grillområde og gapahuk håper idrettslaget å lokke enda flere inn i friluftslivets gleder.

Frivillighetssentral trenger turutstyr

Hjartdal turist- og bygdesentral får 5000 kroner til innkjøp av turutstyr: Frivillighetssentralen ønsker seg både bålpanne med diverse tilbehør som vaffeljern, gnistfanger, wokpanne, kaffekjel og lignende. Dette skaper en viktig sosial møteplass hvor man kan ha samvær ute i naturen i miljøskapende omgivelser, og samtidig kunne lage seg mat og kaffe på bålpanna.

Initiativ for hyttekultur

Drammen minoritetsråd får 5000 kroner for å arrangere hyttetur: Målgruppen for turen er familier som ikke kjenner så godt til det som har lange tradisjoner i Norge, nemlig hytteturer i skog og fjell. Minoritetsrådet får 5000 kroner i støtte til hytteleie, transport og andre utgifter i forbindelse med turen.

Klopper i Trysil

Grambolia vel får 5000 kroner fra Statskog til klopplegging: Velforeningen merker at det blir omfattende slitasje i våte områder, fordi folk hele tiden lager seg nye stier. Derfor har de planer om å legge 450 løpemeter klopper på våte områder langs stien.

Turutstyr til innvandrerbarn

Kvinnenettverket i Sør-Odal får 5000 kroner til å kjøpe utstyr for friluftsliv: Nettverket består av flere organisasjoner, og sammen vil de skape et variert aktivitetsopplegg for innvandrerbarn og deres familier. Pengene går til redningsvester, fiskestenger, kniver, sitteunderlag og annet utstyr.

Støtte til turstier i Os

Nasjonalforeningen Os helselag får 5000 kroner til turstier: Laget vil opparbeide flere turstier, og ønsker å legge inn flere stasjoner som gir mulighet for å trene styrke, koordinering og balanse gjennom ulike installasjoner.

Tilskudd til turskilt

Synslia grendautval får 5000 kroner til skiltprosjekt: Målet er å skilte stinettet i området Synslia – Strondsætre – Kleivhøe. Kartleggingsarbeidet er i gang, og målet er en bedre markering av stinettet med turskilt.

Førstehjelpskofferter til skiforening

Skiforeningen i Oslo får 5000 kroner til førstehjelpskofferter: I alt vil foreningen plassere ut slike kofferter på ti ulike skiskolesteder i Oslo og omegn, hvor foreningen hvert år arrangerer Barnas skiskole for rundt 9000 barn.

Tretelt til 4H

Oppland 4H får 5000 kroner til innkjøp av tretelt: Foreningen ønsker å bruke treteltet til bruk på arrangement, samt til utlån til 4H-klubbene. Dette skal legge til rette for enda større glede av å være ute i naturen, og legger grunnlag for å komme veldig tett på både turkamerater og naturen.

Støtte til stiprosjekt

Gjersjøen rotary får 5000 kroner til stiprosjektet Kolbotnvannet Rundt: Foreningen vil legge til rette for en rundløype rundt Kolbotnvannet som gir lett tilgang for befolkningen til lokalt friluftsliv og trim.

Aktivitetsutstyr til FTU Luster

5000 kroner til tilrettelagt friluftsliv: FTU (friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemma) i Luster får penger til aktivitetsutstyr. Opplegget startet i oktober, og vil bli arrangert første onsdag i hver måned. Tilbudet er populært i målgruppa og bidrar til fine naturopplevelser. Norsk forbund for utviklingshemmede, Luster lokallag, står bak aktivitetene.

Båtbidrag på Damtjernet

Brandval jeger- og fiskerforening får 5000 kroner: Pengene blir et tilskudd til foreningens innkjøp av båt som brukes til fiske på Damtjernet. Tjernet ligger på Norskog i Kongsvinger kommune, og eies av Statskog. I 2020 ble antallet fiskekortsalg doblet, så tilbudet er ettertraktet.

Ti tusen til DNT-klopping

10.000 kroner til Peer Gynt-stien: DNT Gudbrandsdalen får støtte til klopplegging på de mest utsatte myrpartiene. Peer Gynt-stien går gjennom fjellterrenget på vestsiden av Gudbrandsdalen i Peer Gynts rike, som utgjør østre del av Huldreheimen. Fra 2015 har stien fått en forbindelse over til østsiden, hvor en del av stiene går i myrområder. Klopper skal gjøre disse partiene mer brukervennlige.

Støtte til gapahuk

Speidergruppa i Vegårshei får 5000 til gapahuk: Speiderne har ønsket seg en gapahuk i nærheten av Vegårshei forsamlingshus, som blant annet vil være fint å gå til for samlinger på ei kveldsstund. Tidligere har foreningen hatt enkle samlingsplasser som måtte bygges opp for hvert år, mens nå er planen en mer permanent løsning.

Fem tusen til bedre skiløyper

Bjørndalsrundens venner får 5000 kroner til sitt arbeid for gode skiløyper: Pengene går til innkjøp av materialer til klopplegging. Bjørndalsrunden er en skogsløype som over tid har fått rundt 50 broer og klopper i skiløypa. Mange gamle er blitt skiftet ut, og det er nå nødvendig å bygge og oppgradere fem nye klopper, noe som vil gjøre løypene bedre og spare løypemannskaper for mye snømåking.

Språktrening rundt bålet

Ringsaker røde kors får 5000 kroner til å styrke sine uteaktivteter for innvandrerdamer: Fokuset for tildelingen fra «Statskogmillionen» er på det sosiale aspektet rundt gapahuken og bålpanna. Dette representerer ikke minst viktig sosialt samvær i gode omgivelser, gir en fin samlingsplass for innvandrerdamer og bidrar til å styrke ferdigheter både i språk og friluftsliv.

10.000 kroner til gapahuk og bålplass

Drangedal jeger- og fiskerforening får 10.000 kroner: Pengene skal brukes til å utbedre og forsterke området ved en gapahuk ved Henseidvannet, hvor det er tilrettelagt for funksjonshemmede. Ti tusen kroner er det høyeste beløpet som tildeles fra støtteordningen og dekker de estimerte kostnadene til arbeidet.

65 pensjonister, syv turløyper og 10.000 kroner

Pensjonistgjengen i foreningen «Gutta på tur Bremnes» i Bømlo får 10.000 kroner: De om lag 65 pensjonistene går tur en fast dag i uka. Samtidig driver de omfattende dugnadsarbeid med å vedlikeholde turløyper over hele Bømlo. Pengene fra Statskogmillionen skal gå til innkjøp av nødvendig utstyr knyttet til oppgraderinger av sju turløyper.

Støtter stolpejakt i Engerdal

5000 kroner til stolpejakt i Engerdal: Pengene går til Engerdal Frivillighetssentrals avgift til Stolpejakten, som igjen dekker dekaler til stolpene, tilgang til kart i app og brosjyrer. Stolpejakten er blitt svært populært i Engerdal, og bidrar til folkehelse gjennom å lokke folk til både kjente og mer ukjente naturperler i kommunen.

Det er inspirerende å se hvor mye som kan skapes med litt penger og mye frivillig innsats.

Trond Gunnar Skillingstad, kommunikasjonssjef i Statskog

Region Midt-Norge

Støtte til seilbåtstell

Fiskarstrand-speiderne får 5000 kroner til oppussing av en gammel seilbåt: Speidergruppa har kjøpt en seilbåt som trenger både godt med vedlikehold og omsorg, innvendig som utvendig. Seilbåten skal brukes på møter og turer, og gjerne til fisketurer og overnattingsturer.

Fluestangsett til aktivitetspark

Vik aktivitetspark i Flatanger får 5000 kroner til fluestangsett for barn og unge: I 2020 var en rekke ungdommer med på fluebinderkurs. Men hva skal man med lekre fluer uten stang? Nå går derfor Vik aktivtetspark med planer om å kjøpe inn ti fluestangsett. Statskogmillionen bidrar med 5000 kroner til stangkjøpet.

Bidrag til gapahuk

Trønder-lyn idrettslag får 5000 kroner i støtte til gapahahukprosjekt: Idrettslaget har et omfattende prosjekt sammen med Råbygdmarka grunneierlag om å få på plass to rause gapahuker. Disse skal være attraktive turmål som gir glede og turmotivasjon året rundt. Gapahukene settes opp ved Torkelstjønna i Råbygdsmarka på Kvål og legger til rette for overnatting, rast, bålkos, fisking, skiturer, bærturer, bading og skøytegåing – for å nevne noe.

Fem tusen til sittebenker

Rennebu frivillighetssentral får 5000 til benker i dagsturhytta: Ildsjeler på Berkåk har satt opp dagsturhytte i nærheten av skiløypa. Nå ønsker de å få på plass sittebenker inne i hytta, samt plattinger utenfor hytta.

Turutstyr for mental helse

Mental Helse i Kristiansund får 10.000 kroner til innkjøp av turutstyr: Organisasjonen har startet en lavterskel turgruppe som tilbyr spennende og varierte turer for personer med ulike psykiske helseutfordringer. Nå trenger de hengekøyer, hodelykter, primuser og annet utstyr som skal gjøre det mulig med overnatting, fiske og fangst.

Grill på populær tursti

IL Tambar får 5000 kroner til innkjøp av grill: Organisasjonen står bak opparbeidelsen av en svært populær lysløypetrase som nå er gruset opp og dermed tilgjengeliggjort både for gående og syklende sommerstid. Traseen er allerede godt brukt, og IL Tambar har lyst til å heve opplevelsene enda et hakk med en grill produsert på Røros.

Støtte til GPS-peiler

Røros jeger- og fiskerforening får 5000 kroner til GPS hundepeiler: Hundeutvalget arrangerer en rekke aktiviteter, og ved flere anledninger har de merket behovet for å ha en GPS hundepeiler. Denne vil gi sikkerhetsgevinst både for hunder og hundeeiere.

Kanostøtte fra Statskog

Stod frivillighetssentral får 5000 kroner til innkjøp av kanoer: Kanoene med tilhørende utstyr (redningsvester mv) kan lånes og brukes gratis av alle, og kan dermed bidra til å gjøre Snåsavatnets herligheter mer tilgjengelig.

Skogsveien møter grusvei: Her er det en snuplass, og et skilt som peker retningen opp til Nordhue.
Det gis penger til merking av stier. Illustrasjonsfoto: Magasinet Villspor

5000 kroner til skytterlag

Region Nordland

Halsa skytterlag får et tilskudd til skytejakker og våpen: Det 115 år gamle skytterlaget ønsker seg skytejakker for junior og rekruttvåpen. Oppgradert utstyr skal bidra til å styrke attraktiviteten på tilbudet, som er et viktig alternativ til de andre fritidsaktivitetene i Meløy.

Statskogstøtte til lafta benker

Hellfjell ungdomslag får 5000 kroner til benkkjøp: Planen er å sette to solide, lafta benker på friluftsområdet ved Baågneset i Fustvatnet i Vefsn kommune. Dette er et yndet utfartsområde, med eksisterende benker som bærer preg av både alder og bruk. Innkjøpet er estimert til ti tusen kroner. Ungdomslaget tildeles 5000 kroner.

Kulturstistøtte til grunneierlag

5000 kroner til opparbeidelse av tursti i Andøy kommune: Det er Kvalnes gård- og grunneierlag som står bak prosessen med å lage kultursti fra bygda langs havet. Dette krever en stor arbeidsinnsats og ikke ubetydelige utgifter til materialer som rør, duk, fyllmasser og maskinhjelp.

Konteinerstøtte til Finneid IL

5000 kroner til Finneid IL: Med marsjer og andre aktiviteter på Finneidfjellet er det praktisk med en oppbevaringskonteiner. Alternativet er gjerne at utstyret blir stående ute, noe som øker slitasjen betraktelig. Derfor har Finneid IL satt i gang arbeidet med en konteiner som fungerer som et trygt, tørt og sikkert oppbevaringssted.

Bidrag til bålplass

5000 kroner til bålplass på hytta i Vallia: Mosjøen skole søkte om bidrag til å lage en fin og romslig bålplass i tilknytning til hytta i skogen i Vallia, som er et slags ekstra undervisningsrom for skolen. Bålgruver, rister og benker i massivt tre er i planen.

Pengestøtte til bålplass i Leirfjord

Leirfjord kommune får 5000 kroner til bålplass: Kommunen ønsker å legge bedre til rette for både turgåere og de skoleklassene som er på årlig overnattingstur på det kulturhistoriske Fotefar mot nord-anlegget på Bruneset. I samarbeid med Brunesets venner vil kommunen lage en hyggelig bålplass med bord og benker, samt restaurere den historiske vannkilden med grunnvann. Bålplassen skal ligge midt i skogen, rett ved fjæra og med gamle kulturminner og et tysk kystfort rett i nærheten. Området er spennende og lett tilgjengelig for både barn og eldre.

5000 kroner til nærfriluftslivet

Velforeningen Markusmoen Indre i Hemnes får 5000 kroner: De vil rydde kratt og skog, opparbeide gangsti som også kan brukes med barnevogn og rullestol, bru over veigrøft, rastebenker med tak og oppmuring av bålgruve. Dette koster mye arbeid og en del penger.

10.000 kroner til Gravdal opp og fram

Ildsjelene på Gravdal i Vestvågøy vil lage sitatkonkurranse med benkeforslag: Konkurransen handler om å plukke ut 10-20 sitater om natur, friluftsliv, kjærlighet og glede som ender opp på en benk, gapahuk eller skilt som settes opp i turløypa. Målet er at barn og unge skal oppleve et enda sterkere eierskap og tilhørighet til Klokkarvikaområdet.

5000 kroner til klopper til Blereken

Rana fiskerforening vil gjøre Blereken tørrere tilgjengelig: Målet er å kloppe våte områder av naturstien til Blereken. Pengene går til materialinnkjøp. Dels handler det om å fikse opp i utslitte klopper, dels planlegger de å kloppe nye områder av stien opp til Blereken. Dette skal gjøre området mer tilgjengelig for folk allmennheten.

Støtte til skitrase

Statskog gir 5000 kroner til Herringen IL: Pengene skal gå til utgifter som idrettslaget har til å rydde og utvide skitraseen, både skiløypa og turløypa. Det er i grunnen også tvingende nødvendig å gjøre noe med, fordi laget har kjøpt ny tråkkemaskin som er bredere enn den gamle. I arbeidsplanen ligger også reparasjon av noen bruer i traseen.

Støtte til utstyr på gapahuk

Bleikvassli bygdelag får 5000 kroner til gapahuken ved Gåsvasstjønna på Lifjellet: Bygdelaget har også tidligere fått støtte fra ordningen «Statskogmillionen», men søkte igjen i år med sikte på flere oppgraderinger. Det handler blant annet om utedo i området, bålpanne og annet utstyr, samt rydding av plassen og merking av sti.

Bidrag til benker og bord

Øvre Dunderdalen historielag får 5000 kroner: Pengene skal gå til å kjøpe inn benker og bord som skal settes ut langs ferdavegen mellom Hjartåsen og Nabben. Laget håper dessuten å kunne mure opp et par faste bålsteder sammen med benkene. Dette kommer på toppen av arbeidet med den flotte veien de har restaurert mellom Hjartåsen og Nabben.

Tilskudd til parkeringsplass og rullestoltrase

Mørsvikvatn og omegn grunneierlag får 5000 kroner: Bidraget på fem tusen kroner kommer etter søknad til støtteordningen for friluftsliv, «Statskogmillionen». Grunneierlaget vil etablere brygge med rullestolrampe, utbedre parkeringsplassen slik at den også blir tilpasset rullestolbrukere.

Region Troms

Penger til frisbeegolf

Narvik frivillighetssentral får 5000 fra Statskog til frisbeegolf: Etter innspill fra ungdommen etableres en frisbeegolfbane i Elvedalen. For å gjøre terskelen inn lavest mulig, er det ønskelig med en utlånsordning.

Trivsel med gapahuk

5000 kroner til Storeng Steindal trim: Laget vil bidra til at turstien opp til Steindalsbreen blir enda hyggeligere. Pengene skal gå til innkjøp av stoler og gapahuk på turstien.

5000 kroner til Senja turlag

Senja turlag får et bidrag til materialinnkjøp: Materialene skal brukes til å klopplegge en sti inn til turlagshytta Senjabu i Svanelvdalen, en strekning på om lag 300 meter. Stien går over myr på gammelt trevirke og må fornyes i sin helhet.

Klopper og benker

Liland idrettsforening får 10.000 kroner til tilgjengeliggjøring av naturopplevelser: Konkret handler det om å klopplegge våte områder, samt benker, bord og utstyr til å rydde stier.

Bidrag til badekulp

Nerbygda ve og vel får 5000 kroner til arbeidet med badekulp ved Olsborg: Foreningen i Målselv har rydda en gammel kjerrevei ned til kulpen, og dermed tilgjengeliggjort et flott badeområde. For å gjøre området enda mer tilgjengelig og attraktivt vil foreningen rydde selve badebukta, kjøre inn sand for tilrettelegging for de minste, samt sette opp sikkerhetstau på berget og mellom berget og bukta.

Støtte til lavvo

Bjørnfjell hytteforening får 5000 kroner til lavvo: Lavvoen er planlagt brukt i forbindelse med sosiale tiltak i hyttefeltene både sommer og vinter, og skal bidra til å styrke samhold, trivsel og godt naboskap.

Merk: Dette innholdet ble publisert for 2 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →

1 thought on “Julegave til friluftslivet: Penger til akebakke, stier, gapahuker, turutstyr og badekulp

Comments are closed.