Kommentar: La 2021 bli året der vi tar vare på vårt viktigste pusterom

> Lesetid: 3 minutter <

Naturen og friluftslivet har betydd ekstra mye for mange i 2020. Mitt ønske for året som kommer er at verdien naturen har for oss vil gjenspeiles i politikken.

Kommentar: Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Norsk Friluftsliv

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

2020 vil skrives inn i historiebøkene som det store annerledesåret. Alt fra stengte skoler til tap av arbeidsplasser, frykt og bekymring for nære og kjære, og inngripende tiltak i hverdagen vår, har gjort at året har vært preget av usikkerhet, sorg og frustrasjon for mange. Livet som vi kjenner det har vært snudd opp ned, og ingenting har vært som før.

I en undersøkelse gjennomført av Opinion for Den Norske Turistforening sa 40 prosent av nordmenn at naturopplevelser var blitt viktigere for dem i løpet av det første halvåret med korona.

Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv

Eller det vil si, nesten ingenting. For det har faktisk fantes noe trygt og godt, som ikke har forandret seg, midt oppi alt det ukjente. Det er et sted som fortsatt har vært åpent mens alt annet har vært stengt, og det er naturen. Nå under pandemien har vi virkelig sett hvor viktig den er for oss. Både den nære naturen som vi kan oppsøke i hverdagen, og den spektakulære og villere naturen vi kan oppsøke når vi har bedre tid.

Generalsekretær Bente Lier i Norsk Friluftsliv. Foto: Gard Eirik Arneberg
Generalsekretær Bente Lier i Norsk Friluftsliv. Foto: Gard Eirik Arneberg

I en undersøkelse gjennomført av Opinion for Den Norske Turistforening sa 40 prosent av nordmenn at naturopplevelser var blitt viktigere for dem i løpet av det første halvåret med korona. Her oppga også en av tre at de hadde bedrevet mer friluftsliv enn vanlig i denne perioden. Andre undersøkelser viser at bare i løpet av sommeren gikk vi nordmenn til sammen over 150 millioner turer i naturen, en av tre overnattet ute, og hele åtte prosent gikk sin første fjelltur.

Kort sagt, mens pandemien har skylt inn over landet vårt har vi her i Norge aktivt brukt naturen som en måte å håndtere den nye hverdagen. Ute i frisk luft får vi et avbrekk fra hjemmekontor og koronastress, vi får mosjon og vi senker skuldrene. Ni av ti nordmenn oppgir at de føler seg mindre bekymret når de er ute i naturen. Slik sett er naturen vårt viktigste pusterom, og også vårt billigste og mest brukte treningssenter.

Det unike norske friluftslivet og potensialet det har for å håndtere pandemi-hverdagen i andre land, har til og med vakt oppmerksomhet hos flere utenlandske medier, som The Guardian, BBC og National Geographic.

Antall naturområder uten menneskelige inngrep har også blitt kraftig redusert de siste tiårene. Over en tredjedel av strandsonen vår er nå utbygd, og flotte fellesområder langs sjøen er under sterkt utbyggingspress.

Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv

Naturen har hjulpet oss nordmenn å komme oss gjennom 2020. Når vi nå står på terskelen til 2021, håper jeg vi tar med oss denne erfaringen og står sammen om å sikre rammebetingelsene for et fortsatt aktivt friluftsliv. At vi verner om naturen vår og at vi sikrer at alle har gode tilbud om friluftslivsaktiviteter der de bor.

Dessverre pågår en dramatisk bit-for-bit nedbygging av naturen. I september kunngjorde ledere fra hele 64 land at vi står midt i en naturkrise, at verden er langt unna å nå viktige mål vi har satt oss for natur og biologisk mangfold. Her i Norge presses viktige natur- og friluftsområder fra mange kanter av blant annet satsing på landbasert vindkraft, omfattende vei- og hytteutbygging. Antall naturområder uten menneskelige inngrep har også blitt kraftig redusert de siste tiårene. Over en tredjedel av strandsonen vår er nå utbygd, og flotte fellesområder langs sjøen er under sterkt utbyggingspress.

Det er ikke bare i arealforvaltningen at natur og friluftsliv taper de politiske kampene.
I Norge er det mange små og store frivillige organisasjoner som nedlegger et stort arbeid for å sikre gode friluftsopplevelser for flere, oftere. Når vi ser hvilken glede og nytte både den enkelte og vi som samfunn har av dette, er det uforståelig at siden 2017 har midler til friluftslivaktiviteter og -tilrettelegging blitt kuttet med nesten en fjerdedel. Det innebærer at det til neste år vil bli arrangert færre turer og aktiviteter rundt omkring i landet, altså færre muligheter for folk til komme seg ut i naturen.

Som samfunn har vi store forhåpninger for 2021. Vi gleder oss alle til at vaksiner gir oss et liv mer likt hva vi er vant til. En av de gode erfaringene fra et tungt år med pandemi, er at vi har opplevd hvor viktig naturen er for å ha det bra. Vi har trengt naturen. Nå trenger naturen oss.

Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.