– Stadig flere begynner å merke naturtapet på kroppen

> Lesetid: 2 minutter <

To av tre over 60 år mener det bygges for mye i naturen. Kvinner er betydelig mer bekymret for nedbygging enn menn.

– Jeg forstår godt at folk er bekymret, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv i en pressemelding.

58 prosent, nesten 6 av 10, mener nå at det tillates for mye utbygging i naturen. Motstanden har økt betraktelig på bare tre år.

Det er Norsk Friluftsliv som har tatt initiativ til undersøkelsen, som er gjennomført av Ipsos. Da samme spørsmål ble stilt i 2021 mente 41 prosent det var for mye utbygging.

– Stadig flere begynner å merke naturtapet på kroppen, ved at områder de er glade i forsvinner til fordel for utbyggingsprosjekter og skogsdrift, sier Lier i pressemeldingen.

Utfordrer politikerne

I år skal regjeringen presentere en handlingsplan for oppfølging av den internasjonale naturavtalen.

– Vårt inntrykk er at folk ønsker seg modige politikere som tør å ta grep og gjøre det vanskeligere å bygge ned natur enn det er i dag. Da må andre hensyn i større grad vike til fordel for det som er selve livsgrunnlaget vårt, sier Lier.

Norsk Friluftsliv mener planen må inneholde klare nasjonale grenser for nedbygging, som er langt strengere enn i dag. Friluftsorganisasjonene mener også at:

  • Alle kommuner bør ha mål om å bli arealnøytrale.
  • Alle kommuner bør gjennomføre såkalt planvask, for å sikre at deres utbyggingsplaner tar hensyn til dagens kunnskap om naturen.
  • Alle kommuner med by- og tettstedsnær natur bør innføre permanente utbyggingsgrenser, noe hele syv av ti nordmenn stiller seg bak.

Fakta: Norsk Friluftsliv

  • Norsk Friluftsliv: en fellesorganisasjonen for 18 store friluftslivsorganisasjoner i Norge, med over 950.000 medlemskap og flere enn 5000 lag og foreninger.
  • Inspirasjon og inkludering: Organisasjonen jobber med å inspirere flere til å komme seg ut oftere, informere om allemannsretten, stoppe nedbygging av naturen, mer friluftsliv i skoler og barnehager, og inkludering gjennom friluftsliv.
  • Friluftlivets uke: Norsk Friluftsliv jobber for at medlemsorganisasjonene er i best mulig stand til å bidra til friluftsglede for flere – oftere. Arrangerer Friluftslivets uke hvert år over hele landet, fra første helg i september.
  • Medlemsorganisasjoner: 4H Norge, Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, Norges Turmarsjforbund, Norges Jeger- og fiskerforbund, KFUK-KFUM-speiderne, Kristen Idrettskontakt, Norges klatreforbund, Norges orienteringsforbund, Norges Padleforbund, Norges Røde Kors, Norges speiderforbund, Skiforeningen, Syklistenes landsforening, Norsk Kennel klub, Norges Seilforbund, Det norske Skogselskap og Norges Sopp- og nyttevekstforbund.
    (Kilde: Norsk Friluftsliv)

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →