Uvanlig lite sjøis i Arktis

> Lesetid: 2 minutter <

Arktis var delvis varmere og delvis kaldere enn normalen i desember. Utbredelsen av sjøis i Arktis var uvanlig lav for måneden.

Utbredelsen av sjøis i Arktis for desember er den åttende laveste utbredelse som har blitt observert for desember med satellittmålinger. Utbredelsen er er lav i forhold til normalperioden 1991-2020 for desember, melder Meteorologisk institutt i en pressemelding. 

Rundt Svalbard er sjøisutbredelsen lavere enn «normalt» i forhold til 1991-2020, og er også blant de åtte laveste observert i dette området for desember. Det er hovedsakelig øst for Svalbard at det mangler sjøis i forhold til normalen.

Til venstre: Sjøiskonsentrasjonen i Arktis for desember 2022. Blått er åpent hav, mens hvitt er 100 % is. Til høyre: avvik i prosent av iskonsentrasjonen fra normalperioden 1991-2020. Røde områder har mindre is enn normalt, mens blå har mer. Figur: Meteorologisk institutt

Temperatur

Bjønøya var den varmeste arktiske stasjonen med en gjennomsnittstemperatur på -2,6 grader (0,8 grader over normalen). Klauva var kaldest med -12,4 grader i gjennomsnitt.

  • Ny-Ålesund: gjennomsnittstemperatur på -8,5 grader, noe som er 0,8 grader over normalen.
  • Jan Mayen: 3,2 grader under normalen, med en middeltemperatur på -5,7 grader.
  • Svalbard lufthavn: middeltemperaturen var -8,4 grader, som er 0,8 grader over normalen.
  • Hopen: månedstemperaturen -4,4 grader, som er 2,8 grader over normalen.

Månedens høyeste maksimumstemperatur ble målt 2. desember. Adventdalen registrerte da 7,0 grader. Den laveste minimumstemperaturen ble målt på Klauva med -24,9 grader den 14. desember.

Meteorologisk institutts målinger viser tendensen for utbredelse av sjøisen rundt Svalbard og i Arktis:

Nedbør

  • Ny-Ålesund registrerte mest nedbør av de arktiske stasjonene med 89,1 mm (98 prosent mer nedbør enn normalt).
  • Jan Mayen fikk nest mest med 49,2 mm (28 prosent mindre nedbør enn normalt).
  • Adventdalen var tørrest med 17,2 mm (ingen normal ennå).
  • Ny-Ålesund målte størst døgnnedbør av de arktiske stasjonene med 53,0 mm den 3. desember.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →