Hvert år går tusenvis opp på tåkeberget, men ikke mange har vært på toppen

> Lesetid: 10 minutter <

Topptur: Denne toppen er ikke så høy som den utgir seg for å være. Den er høyere.

Dette er en populær tur. På toppen ligger det et tårn med en fantastisk utsikt.

Det er noen kilometer opp uansett hvilken vei du kommer fra. Det er bratt og krevende, men verdt det. Der oppe venter en gapahuk, et par benker og et gammelt brannvakttårn med hytte på toppen. Mange går helt opp, og noen klatrer opp i det 16 meter høye tårnet, som ble satt opp i 1938. Det er et populært turmål. Mange har vært på «tåkeberget» 663 meter over havet.

Men ikke mange har vært på toppen.

Fjellet er nemlig ikke 663 meter over havet. Det bare virker slik.

(Saken fortsetter etter videoen)

Mistberget 663 meter over havet

På skolene ved Mistberget lærer elevene at høyden er 663 meter over havet, skiltene på toppen bruker 663, og kommunen bekrefter denne høyden på sine informasjonssider. Store norske leksikon melder 663 meter over havet, det samme gjør Skiforeningen, nettsiden Lommekjent, leksikonet Wikipedia, statskanalen NRK og turistforeningens ut.no, blant andre. Og listen bare fortsetter.

Sjekk gjerne selv.

663 meter over havet er høyden på Mistberget.

Problemet er bare at det ikke stemmer.

Tilbakeblikk: Snakker vi ekspedisjon?

– Hvorfor er det en høyere topp…?

Vi satt på hvert vårt sted og studerte kartene, litt tilfeldig i forbindelse med en annen sak. På kartverkets tjeneste dukket tallet 667 opp, rett nord for Mistberget 663 meter over havet. Vi sendte noen raske innspill fram og tilbake på chat:

– Må jo være en feil, men en morsom en. Google Mistberget 667 gir ingen fornuftige treff.

– Men dette er Norgeskart-appen.

– Snakker vi ekspedisjon…? Jakten på 667.

Mens kommentarene gikk fram og tilbake bidro vi til at Mistberget krabbet oppover på googles søkestatistikk. Vi bor begge i området, har begge lært at høyden er 663 meter over havet, og kjenner godt til de forskjellige rutene opp, vi har vært oppe i det luftige branntårnet hvor det kiler litt i høydeskrekken, og vi har sett den fantastiske utsikten mot Hurdalssjøen og Romerikssletta. Så har vi klatret forsiktig ned igjen – og skrevet oss inn i boka i gapahuken på returen, vel vitende om at vi har vært på toppen (nok en gang).

Men vi har jo ikke det.

Vi byttet noen kommentarer for å finne et logisk svar, og fremmet noen forslag som ikke var fullt så logiske: Om primærfaktorer, som definerer når en topp inntil en topp blir en topp (det er slikt toppturturistene snakker om). Problemet i denne (manglende) logikken er at det høyeste punktet er toppen uansett tilnærming eller filosofi.

Eller litt enklere sagt (chatten fortsatte): – Det høyeste punktet må være utgangspunktet.

Deretter: – Dette er fryktelig rart.

– Enig. Enten har det en fornuftig forklaring (og 667 er feil), eller så har alle alltid tatt feil om Mistberget 663. Kjenner det muligens blir noen mails eller telefoner til div. instanser en av de nærmeste dagene, bare for å stille spørsmålet. Evt. tur på toppen i tillegg for å sjekke gps på de to punktene (ikke vitenskapelig, men en indikasjon).

– Kartverket må kunne svare på dette.

– Jepp, det er nok rette stedet.

– Fortell meg hva du finner ut.

– Det skal jeg.

(Saken fortsetter under bildet)

Lykkens Grube: Jerngruve tilhørende Eidsvold Jærnverk. Denne passeres på stien opp fra Opsahlteiet.

Fjellet virker uendret – og like høyt

Mailene til «div. instanser» ble sendt omtrent samtidig med at «ekspedisjonen» satte fart. Begge deler er kontorarbeid. Første del nødvendig kontorarbeid, andre del morsomt kontorarbeid.

Stiene opp var som ventet, fine og forseggjorte, godt merket og godt trafikkert. Det ble en liten stopp ved Lykkens Grube, deretter over grusveien og opp de siste kneikene til toppen.

Det føltes bratt og langt denne gangen også, men fjellet virket ikke noe høyere da jeg igjen sto ved foten av brannvakttårnet. Det er her tåkeberget er 663 meter over havet. Det bekreftet GPS-en på klokka. Høydemåleren ga med andre ord fine data.

Men det er ikke her fjellet er høyest – ifølge kartgrunnlaget.

Videre fra brannvakttårnet går stien nordover mot TV-tårnet og punktene rundt Stormyra. Her skal det være flere punkter på rundt 667 meter over havet, som alle avslørte seg i kartet.

 

Jakten på 667

Med nesa i GPS-en passerer jeg 667 – og får etter hvert opp 668, 669 og 670. Jeg mistenker at klokka er litt ivrig, og litt unøyaktig. Men tendensen er tydelig; fjellet er høyere. Akkurat som kartgrunnlaget forteller.

Kartet stemmer med terrenget.

Og klokka står på 670.

Og jeg står rett sør for Stormyra – og rett vest for TV-tårnet. Et godt stykke nord for brannvakttårnet. På et punkt norgeskartet ikke avslørte.

Her viser klokka 670 meter over havet. Og den gir seg ikke.

(Saken fortsetter etter bildene)

Statens kartverk: Antakelig det mest besøkte punktet på Mistberget

– Det er vel naturlig at det er Mistbergets høyde ved branntårnet som er av størst interesse, ettersom dette punktet antagelig er det desidert mest besøkte, sier Trond Eilev Espelund i Statens kartverk.

Espelund er gjort kjent med kartgrunnlaget og opplysninger om høyder, og forsøker å svare på dette: – Hva er Mistbergets offisielle høyde?

Espelund har studert kartene og ser at det bare noen meter nord-nordøst for brannvakttårnet er et punkt på 664 meter over havet. Har du gått rundt foten av tårnet har du trolig tråkket på dette punktet. De aller fleste har altså vært på 664 meter over havet.

(Saken fortsetter etter bildet)

Brannvakttårnet med sitt luftige trappesystem.

 

Trigonometrisk punkt G33T0020

Så hvor kommer 663 fra?

– Grunnen til høyden 663 meter over havet for Mistberget, er nok at det er anvendt høyden på det trigonometriske første ordenspunktet G33T0020 (for de spesielt interesserte. Red anm), som er å finne rett under branntårnet. I sin tid var dette den mest pålitelige høyden på dette fjellet. Det er det for så vidt i dag også, men nå har vi bedre grunnkart tilgjengelig, sier Espelund.

– Men det er naturligvis slik som du sier, at det er fjellets høyeste, naturlige punkt som bør oppgis når det er snakk om fjellets høyde.

Kart kan være feil

Statens kartverk er en etat under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kartverket har ansvar for den geografiske infrastrukturen og offentlig eiendomsinformasjon.

Kartverket leder for tiden det største landkartleggingsprosjektet i Norge noen gang – der hele landet blir laserskannet og lagt inn i en ny, svært detaljert høydemodell.

– Kart kan naturligvis være feil. Et kart blir aldri helt perfekt, erkjenner Espelund.

– Men kartene er stadig gjenstand for forbedringer. Mange steder i landet er nå dekt av detaljkart med høy oppløsning (meterskoter). Det vanlige før var økonomisk kartverk i målestokk 1:5000 eller 1:10000.

Lasermålte høydedata med stor treffsikkerhet

– Halve Norge er nå dekt med nye lasermålte høydedata, et stort prosjekt til en kostnad på flere hundre millioner. Ut fra disse dataene kan man fint produsere kart med én meters koteavstand. Jeg registrerer at Eidsvoll nå har slikt detaljert kart selv på toppen av Mistberget, sier Espelund og henviser til kartdataene som ligger inne i databasen norgeskart.no.

Toppen: 37 meter vest for TV-tårnet

Men tilbake til Mistberget, hvor høyt er det – og hvor finner man det høyeste punktet hvis det ikke ligger ved brannvakttårnet?

– Som du også har sett, finnes det noen litt høyere områder omkring den store TV-masten litt lengre nord på åsryggen. Du har registrert de toppunktene med påførte høydetall. Men det desidert høyeste punktet på Mistberget, som ligger cirka 37 meter vest for TV-masten, fins det hverken høydemerke eller høydetall på. Man kan jo gjerne si at dette er en kartfeil, sier Espelund, og legger til: – Det burte etter min mening vært påført begge deler på kartet akkurat her.

Mistberget 672 meter over havet

– Hvordan finner man da høyden?

– Da må man bare telle koter og estimere hvor mye høyere toppunktet ligger enn den øverste, synlige høydekoten.

– Hva finner du da?

– Når så er gjort, vil nok mange få seg en liten overraskelse! Mistbergets offisielle høyde vil etter dette antagelig være 672 meter, siden 671-koten er den øverste og dekker et ganske stort område. Hvor flatt dette området er, kan vanskelig sees ut fra kartet. Nettopp derfor burte det vært påført en målt høydeverdi her, sier Espelund.

– Ut fra størrelsen vil jeg anslå toppunktets høyde til å være ca. 671,7 m. Men siden jeg ikke har vært der oppe, og ikke kan kalle meg lokalkjent, er det selvsagt en viss usikkerhetsmargin knyttet til høydetallet.

Mistberget 673 meter over havet?

– Er det noen annen usikkerhet knyttet til dette?

– Det hender iblant at toppkoten også er uteglemt, selv på detaljkart som dette. Da kan sågar toppen være på 673 meter, men man kan ikke spekulere i at kartet er feil.

– Så da tenker du?

– Jeg holder på 672 meter til man får oppdatert høydeinformasjonen med de siste lasermålinger som i utgangspunktet har en nøyaktighet på bedre enn 0,1 meter, sier Espelund.

(Saken fortsetter etter bildet)

Står du ved det høyeste punktet 671/672 får du nesten utsikt ned på Stormyra. Rundt Stormyra ligger det flere topper som er høyere enn 663 meter over havet – punktet med brannvakttårnet, som de aller fleste besøker.

 

Topp med fastmerke: Mistberget 663 – et godt synlig punkt

Punktet 663 meter over havet på toppen av Mistberget har en viktig funksjon.

– Norges geografiske oppmålings (Ngo) fastmerke på Mistberget ligger rett ved branntårnet, forklarer avdelingsleder Einar Ordahl i Eidsvoll kommune. Det er en grunn til at dette fastpunktet ikke ligger på det høyeste punktet.

663 – viktig punkt for landmåling

– Signalet på punktet skulle være godt synlig også sydover, og ligger dermed ikke på høyeste punkt, forklarer Ordahl. – Hadde punktet ligget på høyeste punkt ville man ikke sett det fra deler av Eidsvoll og det hadde vært nødvendig å holde store deler av toppen fri for skog. Punktet har vært et svært viktig siktepunkt i forbindelse med landmålingsarbeider i Eidsvoll.

Mistberget 671 meter over havet

– Så, hva er offisiell høyde på Mistberget i Eidsvoll?

– Interessant spørsmål! Og aller mest interessant fordi dette ikke har vært noe tema som jeg har hørt vært oppe til debatt før.

– Jeg har ikke helt nøyaktig høyde på toppunkt, men etter det jeg ser av kotene i høydedatabasen er høyeste punkt litt over kote 671. Maks høyde ligger da på rundt 671,5, med antatt feilmargin på 20-30 cm.

(Saken fortsetter under bildet)

På vei opp til Mistberget fra Opsahlteiet. Her går stien først på grusvei, deretter på sti forbi Lykkens Grube – og videre opp til brannvakttårnet og gapahuken på toppen 663 moh. Den egentlige toppen ligger ved TV-tårnet og er 671/672 meter over havet.

En blanding av tall

– Men hvordan har høyden 663 festet seg som toppens høyde?

– I vår landmålerverden er det høyden på de fastmerkene vi har som er interessante i forbindelse med nøyaktige målinger. Selve høyden på toppen er ikke interessant i den sammenheng. Dermed kan det jo lett bli blanding av to sannheter der den ene sannheten også blir brukt som sant på den andre fordi man blir litt «lurt» til å oppfatte disse som like, sier Ordahl, og viser til en annen topp i samme kommune: – Jeg var for nysgjerrighetsskyld også inne og tittet på kotene til Skreikampen. Her ser det ut til å være brukt samme høyder overalt, for her er høyeste registrerte kotepunkt i kartbasen ca 698,20 meter over havet, og dette stemmer bra med Ngo-punktets høyde.

Eksakte målinger med GPS

– Så, hva skal til for å slå fast den eksakte høyden på Mistberget?

– Den enkleste og mest moderne måten å få nøyaktig høyde er å bruke GPS. Det er jo rent teknisk noe vi eller hvem som helst som har en GPS som kan måle på centimeternivå kan gjøre, sier Ordahl, og legger til: – I tidligere tider ville man nivellert høydeforskjellene mellom eksisterende trigpunkt ved branntårnet og opp til toppen og fått en millimeternøyaktighet for differensen mellom de to høydene.

Ordahl lar det skinne igjennom at det hadde vært interessant å gjøre en nøyaktig måling, men at det selvfølgelig er snakk om prioriteringer og tidsbruk.

Landmålerne har uansett det punktet de trenger og folk kommer nok til å fortsette å gå til brannvakttårnet og gapahuken på 663 (664) meter over havet.

Topptur – eller topp tur?

Men vil du helt til topps, så finner du den virkelige toppen her: Punktet 671/672 meter over havet ligger 37 meter vest for TV-tårnet. Det er for spesielt interesserte. Der vil du finne en liten høyde, kanskje litt brennesle og utsikt rett i et par grantrær. Du kan kanskje skimte deler av TV-tårnet, og muligens se deler av Stormyra. Vi har sjekket. Det er ikke det helt store.

Men vil du opp, og toppunktet er målet, så er det dit du skal.

Vil du heller ha den gode turopplevelsen stopper du på toppen ved brannvakttårnet på 663 meter over havet (eller 664, som det er rett ved siden av). Går du i tillegg opp i tårnet, som er 16 meter høyt (kanskje litt lavere på plattformen), så er du så høyt det er mulig å komme på Mistberget.

God tur!

Mistberget med høydemålinger fra norgeskart.no.

De høyeste toppene i Akershus

 • 1. Fjellsjøkampen 812,29, Hurdal
 • 2. Lushaugen 812,16, Gran, Hurdal
 • 3. Korpehaugen 762,8, Hurdal
 • 4. Toppåsen 755, Hurdal
 • 5. Rognhaugen 720, Gran, Hurdal
 • 6. Marifjell 717,4, Nannestad
 • 7. Hagatjennhaugen 713, Hurdal
 • 8. Nordliskampen 706,8, Hurdal
 • 9. Skreikampen 698,1, Eidsvoll
 • 10. Signalen 694, Hurdal
 • 11. Fallhaugen 690, Hurdal
 • 12. Liskampen 683, Hurdal
 • *** MISTBERGET 671/672 ***
 • 13. Nordklofjell 668, Nannestad
 • 14. Klofjellet 664, Nannestad
 • 15. Mistberget 663, Eidsvoll

Fakta: Mistberget

Det nest høyeste fjellet i Eidsvoll kommune, Skreikampen er høyest med 698 moh. Mistberget ligger mellom Eidsvoll og Hurdal og er synlig fra de fleste steder på Romerike, og fra toppen er det tilsvarende flott utsikt over Romerike. Mistberget er på topp 15-lista over høyeste topper i Akershus (15. plass om man regner 663 moh., 13. plass om man bruker den virkelige høyden på 671/672 moh.). Betydning Mistberget: Fjell med tåke.

Utgangspunkt for turen opp:

 • Opsahlteiet, Åslia
 • Lensmannsvangen, Spetalen
 • Tisjøen, Minneåsen (grusvei)
 • Haraldvangen v/Hurdalssjøen
 • Krafttjennet
 • Stensby Stadion (se: Fakta Mistbergløpet)

Gruvedrift

 • Historisk sett er berget besøkt av gruvearbeidere i leting etter metaller. På fjellet er det funnet bly, sink, kobber og jern i tillegg til sjeldenheter som wolfram, sølv og gull. Mange steder er det mulig å se spor etter forsøkene.
 • Lykkens Grube, som ligger midtveis opp stien til toppen, ble driftet av Eidsvoll Jernverk, uten at det ble gjort de helt store funnene. Gruven er ikke stor, men har tre innganger til et lite rom, og på oversiden en uthulet kløft.
 • Ved Lykkens Grube er det et informasjonsskilt og en benk for de som vil hvile beina, før de tar neste etappe opp til toppen. Gruven er sperret av med et enkelt tau, som forteller at det er tryggest å betrakte gruven fra utsiden.
 • Gruver, både små og store, er naturlig ustabile. Spesielt etter en vinter med streng kulde, etterfulgt av en vår med store temperaturvariasjoner, øker muligheten for steinsprang.

Vardested

 • Som vardested er Mistberget omtalt i skriftlige kilder på 1700-tallet, men trolig er vardestedet langt eldre.
 • Det lå tidligere en krigsvarde på toppen.

Flystyrt

 • 7. august 1946 styrtet et fly i Mistberget. Flyet var en DC 3 med ti passasjerer, det kom for lavt inn over Mistberget, og pløyde en 100 meter lang gate i skogen før det tok bakken.
 • Piloten og to av mannskapet ble drept momentant, og to ble alvorlig skadd. En av passasjerene tok seg ned i bygda og fikk varslet. De døde og de skadde ble hentet ned på båre, mens de øvrige tok seg ned til Stensby sykehus på egne bein.

Mistbergets venner

 • Venneforening holder toppen – og området rundt i orden, inkludert stier og merking. De har satt opp gapahuker og skapt motorsagkunst på stien oppover. Hvert år arrangerer Mistbergets venner Mistbergdagen. Da går flere hundre til toppen, hvor det gjerne er hornmusikk eller annen underholdning. Venneforeningen kjøpte i sin tid Mistbergtårnet for én krone mot at de også overtok ansvaret. Selger var Eidsvoll kommune.

Brannvakttårnet

 • Tårnet er satt opp i 1938, det er 16 meter høyt, utført i metall. Det er en hytte i tre på toppen, denne er åpen. Fra toppen av tårnet er det en fantastisk utsikt.

TV-tårnet

 • TV-sendermast for fjernsyn, radiokringkasting, DAB-radio, digitalt bakkenett og basestasjon for helseradio. Det er 37 meter vest for TV-tårnet at det høyeste punktet på Mistberget ligger.

Utsiktspunkt: Rauknerten

 • Rauknerten vest for toppen med brannvakttårnet er et fint utsiktspunkt. Her finnes en naturlig utsikt mot Hadelandsåsen og Hurdal. Her er det satt opp flere benker helt på kanten av «stupet» ned mot Kleivdalen. Et luftig og fint utsiktspunkt.

Mistbergløpet

 • Mistbergløpet er et motbakkeløp som er arrangert årlig siden 2012 av Nordre Eidsvoll IL. Starten går fra Minnesund skistadion, ved tidligere Stensby sykehus. Barneløpet er 630 meter og har 60 høydemeter. Ungdomsløpet er 2750 meter og 185 høydemeter og Mistbergløpet er 6660 meter langt og byr på 463 høydemeter. Løpet går på bred skogsbilveg eller grusveg og traseen er godt skiltet hele veien til toppen, i dette tilfellet TV-tårnet, ikke langt fra det reelle høyeste punktet.
 • Løyperekord kvinner: 34.22. Løyperekord herrer: 28.10.

Eidsvoll turlag

 • Eidsvoll turlag ble stiftet i 2010. Turlaget har flere turtips på sine sider, blant annet en god beskrivelse av turen opp til Mistberget.
TOPPTUR: Brannvakttårnet er et naturlig turmål, selv om den høyeste toppen ligger lenger nord. Foto: Trond Nordbak Øsmundset

 

De høyeste toppene i hver kommunene

 • Hurdal: Fjellsjøkampen 812,2
 • Nannestad: Marifjell 717,4
 • Eidsvoll: Skreikampen 698,1
 • Nittedal: Blekketjernshøgda 613,3
 • Bærum: Vidvangshøgda 552
 • Nes: Ursknappen 504,5
 • Asker: Hagahogget 458,7
 • Gjerdrum: Prekestolen 410,6
 • Aurskog-Høland: Sommerfjøstoppen 393,2
 • Rælingen: Barlindåsen 398,1
 • Enebakk: Vardåsen 374,1
 • Lørenskog: Svartåsen 361,5
 • Skedsmo: Kohinor 347,1
 • Sørum: Bjørnholen 347,2
 • Fet: Røysekollen 347,2
 • Ullensaker: Hasleråsen 313,5
 • Ski: Tømmerås 313,1
 • Frogn: Varden 229,4
 • Nesodden: Toåsen 215,2
 • Oppegård: Grønliåsen 215
 • Ås: Bollerudåsen 178,9
 • Vestby: Høyåsen 140,5

Fakta: Kartverket

Kilder : snl.no, wikipedia, mistberglopet.no, ut.no, eidsvoll.dntoslo.no, kartverket.no, eidsvollkommune.no

Tåkeberget innfrir.
Merk: Dette innholdet ble publisert for 5 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Knut Øsmundset

Journalist, fotograf og grafisk designer. Nysgjerrig på naturen og gjerne på villspor: rutene ikke alle går, og turene som ikke gikk som de skulle. Det er gode opplevelser i de små ekspedisjonene. Av og til er et telt i hagen nok.
View all posts by Knut Øsmundset →