NVE advarer: Regn og vind har svekket isen

> Lesetid: 2 minutter <

NVE ber skøytefolket om å være oppmerksom på svekket is i lavlandet.

Mye mildt og vått vær fra vest har gitt svak eller ingen is på vannene i kyststrøkene fra Lindesnes til sørlige Nordland. I høyden har mye av nedbøren falt som snø, som tynger på isen og gir overvann og sørpe, melder NVE i en pressemelding.

I fjellet og Troms og Finnmark, regner NVE de fleste vann som farbare. I sør er noen av de største og dypeste vannene ennå ikke helt islagte.

Vind har holdt Bygdin isfri helt til nå og isen vest på Bygdin er ikke farbar.

Ånund Kvambekk, isvarsler i NVE

Isen løsner langs land

I lavlandet på Østlandet har isen vært god, men siste ukes regn og vind har svekket isen nær ytre Oslofjord. Isen løsner langs land og svekkes raskt ved innløp, utløp og i trange sund.

Det er også tendenser til vanninntrenging i isen, noe som er første tegn på svekking av bæreevnen. I lavlandet i vest har dette pågått i flere uker.

Skøyter: Husk ispigger og kasteline

– Vi anbefaler som et minimum å ha ispigger rundt halsen og kasteline tilgjengelig. Vi anbefaler også isstav for å sjekke bæreevnen, de hindrer de fleste plumpinger, sier Kvambekk

Selv om isen er farbar, så må man likevel unngå steder med strøm under isen. På innsjøer er det i hovedsak innløp, utløp og trange sund, mens det på elver er steder med fall på elva, eller under broer. Utstikkende odder gir råker i mildvær med vind.

Husk også at isen kan være svekket på overraskende steder på vann som er påvirket av kraftverksreguleringer. Se slike «alltid svake områder» som røde felter i bakgrunnskartet på iskart.no.

Svekket is kan være skjult av snø

Det er varslet kaldere vær i hele landet, så forholdene på Østlandet kan bedre seg raskt. Vestpå er lavlandsisen derimot så nedbrutt at den neppe blir farbar med det første.

– Vi frykter isulykker fordi vi får ny islegging på isfrie vann, etterfulgt av snøfall som skjuler den tynne isen, sier Kvambekk.

Litt inn fra kysten på Østlandet er isen farbar og snødekt, men de aller største lavlandssjøene er ennå bare islagt i bukter.

Vann presses opp gjennom isen

På Vestlandet må man over 500 moh. før isen regnes som farbar. Denne høyden avtar nordover til 200 moh. i Trøndelag, og nord i Nordland er det farbart til havnivå. Men de store snømengdene fra Rogaland til Vest-Finnmark presser vann opp gjennom isen.

Du finner isobservasjoner på iskart.no, hvor du oppfordres til å sende inn egne observasjoner. Se isvarslene på varsom.no.

Merk: Dette innholdet ble publisert for 2 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →