Høysesong for skog- og gressbrann: – I verste fall kan det stå om liv og helse

> Lesetid: 2 minutter <

I fjor var det i snitt 11 gress- og skogbranner hver eneste dag fra april til juni. – På våren kan selv en liten gnist starte brann.

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er uvettig bålbrenning og bruk av åpen ild de vanligste årsakene til branner i skog og utmark.

I år er det allerede meldt om over 100 branner i gress og skog. Rogaland har hatt den høyeste andelen, med 46 oppdrag siden januar.

Bålforbud fra 15. april til 15. september

– I Norge har vi et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. Da er det forbudt å tenne opp bål og grill i eller i nærheten av skog og annen utmark, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i forsikringsselskapet Fremtind i en pressemelding.

Det innebærer bruk av engangsgrill, bålpanner og andre kokeapparater med brennstoff.

– På våren kan selv en liten gnist starte brann.

– Vi har eksempler på at boliger og hytter har brent ned som følge av litt uforsiktig bruk av ild. Det skal ikke så mye til før du blir ansett som uaktsom når skadepotensialet er stort og det i verste fall kan stå om liv og helse.

Gjelder også engangsgrill og bålpanne

Fjorårets forsommer var periodevis svært tørr, og brannvesenet måtte slukke branner i marka hver eneste dag.

I tillegg var det et høyt antall branner i avfallsbeholdere, som følge av engangsgriller.

Under det generelle bålforbudet har man lov til å grille på grill- og båplasser som er godkjent av kommunen. Men man er alltid selv ansvarlig når man gjør opp ild.

Sørg alltid for at bålet er helt slukket før du forlater det, og ta hensyn til vindretningen.

Therese Hofstad-Nielsen, Fremtind

Fare for høye erstatningsbeløp

– Når det er tørt, kan ilden spre seg raskt, slik at det oppstår brann i bygninger et godt stykke unna. Da kan det fort dreie seg om høye beløp, forklarer Hofstad-Nielsen.

Blir skadene store, vil ikke forsikringen dekke alt. Da er du selv erstatningsansvarlig som privatperson.

– Du vil nødig komme i en situasjon hvor du forårsaker brann. Derfor er det så viktig at vi respekterer forbudet og er påpasselige med alle former for ild, advarer skadeforebyggeren.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →