Snøskuterførere tatt i villreinområde: – Vi ser svært alvorlig på overtredelser

> Lesetid: 2 minutter <

Statens naturoppsyn (SNO) ser alvorlig på ulovlig motorferdsel i sårbare områder. Etter kontroll natt til torsdag anmeldes fem personer.

– Ulovlig snøskuterkjøring i villreinområder er svært uheldig på denne tiden av året, sier Ole Morten Sand, seksjonsleder i Statens naturoppsyn (SNO) i en pressemelding.

– Vi ser svært alvorlig på overtredelser i verneområder rett før villreinkalvinga.

Ulovlig motorferdsel i villreinområde

Natt til torsdag ble tre personer anmeldt for ulovlig kjøring og to for medvirkning under en kontroll i et villreinområde på Vikafjellet i Vestland fylke.

– Vi går nå inn i kalvingstid for reinen. I perioden fra midten av april til juni trenger både kalver og simler ro. Simlene føder gjerne én kalv, og i verste fall kan drektige simler føde en død kalv dersom de blir forstyrret og stressa, sier Sand.

87 personer anmeldt for ulovlig kjøring

SNO varsler at ulovlig snøskuterkjøring er en utfordring i de fleste fylker. Så langt i år har SNO anmeldt 87 personer for ulovlig kjøring.

– Vi opplever dessverre at flere stikker av fra kontroll, og at kontroller blir varslet via sosiale medier.

Hva sier reglene?

Motorferdsel i utmark og vassdrag er som hovedregel forbudt, med unntak av noen nytteformål som er beskrevet i loven. Du kan søke om dispensasjon fra loven, og kommunen kan gi tillatelse innenfor rammene av regelverket.

All motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Motorferdsel i utmark: Slik er reglene – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

VILLREINOMRÅDE: Ulovlig skuterkjøring er et problem i flere fylker. Her fra et villreinområde på Vikafjellet i Vestland fylke. Foto: Statens naturoppsyn

Fakta: Miljødirektoratet

  • Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø.
  • Miljødirektoratets hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning.
  • Miljødirektoratet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet.
  • Miljødirektoratet har i underkant av 700 ansatte ved kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →