Overforbruk: Jordas ressurser for i år er brukt opp

> Lesetid: 2 minutter <

28. juli: I dag er årets Earth Overshoot Day, dagen da vi globalt har brukt opp jordas fornybare ressurser for i år.

Det viser utregningene fra den internasjonale tenketanken Global Footprint Network. De regner hvert år ut en dato for Earth Overshoot Day, eller overforbruksdagen.

Dette viser verdens overforbruk.

– Det er skremmende å se hvordan denne dagen kommer stadig tidligere, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond i en pressemelding.

Helt siden overforbruket startet på 70-tallet, har datoen kommet stadig tidligere på året. Et unntak var i 2020 da de strenge koronarestriksjonene i starten av pandemien forsinket overforbruksdagen med tre uker til 22. august. 

I 2021 kom overforbruksdagen 19. juli og i år er datoen 28.juli.

Verdens overforbruksdag. Illustrasjon: © National Footprint and Biocapacity Accounts 2022 Edition data.footprintnetwork.org

– Earth Overshoot Day har blitt flyttet med tre måneder de siste 35 årene, sier Karoline Andaur.

Norge blant de verste

Verden befinner seg midt i en akutt naturkrise. Bare siden 1970 har vi mistet 68 prosent av verdens dyrebestander.

Mye av dette skyldes produksjon og forbruk av varer.

Her ligger Norge i «verdenstoppen», og vårt stadig økende forbruk gjør at vår egen overforbruksdag var 12. april.

– Norge er i dag kun 2,4 prosent sirkulært. Det betyr at mesteparten av det vi kjøper, går på dynga. Dersom alle skulle hatt like høyt forbruk som nordmenn, ville vi ha trengt 3,6 jordkloder. Slik kan det ikke fortsette, sier Andaur.

Vi forbruker som aldri før og klarer rett og slett ikke å holde oss innenfor planetens tålegrenser

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond

Behov for mer sirkulær handling

Regjeringen har lovet en handlingsplan for sirkulær økonomi. Miljøorganisasjonene foreslår i den forbindelse flere produsentansvarsordninger, avgifter på jomfruelige ressurser, momsfritak på reparasjoner, utleie og bruktsalg, samt mer støtte til utvikling av nye sirkulære løsninger.    

– Sirkulær økonomi handler først og fremst om å redusere materielt forbruk, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

– Ting må designes for å vare og å gjenbrukes, og det må bli billigere og enklere å velge miljøvennlig for folk flest, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

Desember: Verdens ledere møtes

I desember skal verdens ledere møtes i Canada for å få på plass en global naturavtale. Målet er å få verden inn på et spor med bærekraftig ressursforvaltning.

– Norge har tatt til orde for at det globale naturfotavtrykket skal reduseres med 50 prosent. Nå gjelder det å følge opp store ord med handling, sier Andaur.

Det må bli billigere og enklere å velge miljøvennlig for folk flest

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender

Fakta: WWF Verdens naturfond

  • WWF er en av verdens største miljøorganisasjoner.
  • WWF jobber for å stanse dagens naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen.
  • WWF har eksperter som jobber i mer enn hundre land for å beskytte naturen og ressursene: Skoger, ferskvann, hav, mat og dyr.
  • WWF jobber for å bremse klimaendringene og for å stanse tapet av arter.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →