klima

Tørken fortsetter, svært lite vann i elvene

Svært lite nedbør så langt i sommer har ført til synkende grunnvannstand, og svært liten vannføring i elver på Vestland og sørlige deler av Møre og Romsdal. – Det meste tyder på at det blir tørre…