74 menn og fem kvinner druknet i 2023. Seks av ti var over 40 år.

> Lesetid: 3 minutter <

I 2023 druknet totalt 79 personer i Norge. 94 prosent av de omkomne var menn, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk.  

Antallet drukningsulykker i 2023 er 11 prosent lavere sammenlignet med 2022, da 89 personer druknet. 94 prosent av de som mistet livet i drukningsulykker i fjor var menn.

Det er ti prosent over snittet de siste sju årene.

Seks av ti var over 40 år.

– Nedgang er positivt, men 79 liv tapt til drukning er en sterk påminnelse om at drukning er en samfunnsutfordring som må løses, sier generalsekretær i Redningsselskapet, Grete Herlofson i en pressemelding.

– Vi er nødt til å nå spesielt voksne menn for at drukningstallene i Norge skal gå ned.

Fall fra land og fritidsbåt

Også i 2023 skjedde de flest drukningsulykkene etter fall fra land og fra fritidsbåt.

 • Fall fra land: 26 personer druknet etter å ha falt fra land, noe som er sju færre enn året før. Ulykkene skjedde blant annet på tur, fra brygger og kaier i forbindelse med uteliv, og under fiske fra land. 42 prosent av de omkomne falt i elver.
 • Fritidsbåt, kajakk og kite: 23 personer omkom fra fritidsbåt i 2023. Alle var menn i alderen 19–94 år. To kajakk- og to kite-ulykker er inkludert i denne kategorien. I 2022 var det 32 ulykker fra fritidsbåt.
 • Yrkesfartøy: Det var fem drukningsulykker fra yrkesfartøy. Fire av ulykkene skjedde fra fiskebåter, mens en person omkom etter å ha falt over bord fra et tankskip.
 • Bading: 13 personer omkom under bading i 2023, mot ti året før. To av ulykkene skjedde i innendørs svømmebasseng. Alle de tre ulykkene med barn i fjor skjedde under bading. Bading og fall fra land er de vanligste ulykkestypene i aldersgruppen 0 – 14 år.
 • Dykking: Fem menn omkom i forbindelse med dykking i 2023.
 • Kjøretøy: En kvinne og fire menn døde etter at kjøretøy havnet i vannet.
 • Falt gjennom isen: En kvinne druknet etter å ha falt gjennom isen.
 • Andre: To ulykker er registrert som «Annet», deriblant en mann som omkom i et forsøk på å redde eget barn.

Barn og unge

Tre barn under 14 år og 12 mennesker i alderen 15 og 25 år mistet livet i drukningsulykker i fjor.

– I et land med så mye sjø, vann og elver som Norge trenger vi å lære trygg ferdsel, svømming og livredning fra vi er små, sier Herlofson.

– Dette er livreddende læring der skolen har en livsviktig oppgave, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner som Redningsselskapet.

Ulykker i alle fylker

Det var drukningsulykker i alle fylker også i fjor.

 • Vestland topper statistikken med 13 drukningsulykker.
 • I Rogaland druknet 12 personer i fjor.
 • I Agder druknet 11 personer, noe som er flere enn på mange år.
 • Oslo og Vestfold og Telemark hadde færrest drukningsulykker, med to ulykker i hvert fylke.

– Det er viktig å få til en mer samlet og helhetlig nasjonal innsats mot drukningsulykker, og økt bevissthet rundt drukningsforebygging både blant barn og voksne, sier Herlofson.

Detaljert oversikt over ulykkene finnes på Redningsselskapets sider.

Fire nordmenn druknet utenlands

Også utenfor landets grenser mistet fire norske statsborgere livet til drukning i 2023.

To av ulykkene skjedde i Sverige, der en eldre mann gikk gjennom isen og en mann i 50-årene druknet etter fall fra en brygge.

En eldre kvinne omkom i en badeulykke i Israel, og en eldre mann døde under bading i Spania.

Det er bra at regjerning kommer med handlingsplan for drukningsforebygging. Men tallene er tydelige og viser at det kreves umiddelbar handling.

Grete Herlofson, generalsekretær i Redningsselskapet

10.412 oppdrag

Redningsselskapet utførte 10.412 oppdrag i 2023 og seilte en distanse tilsvarende syv ganger jorden rundt.

Redningsskøytene utførte 6160 ordinære assistanseoppdrag hvorav 835 var søk- og redningsoppdrag utført under HRS ledelse. Flesteparten av oppdragene utover søk- og redningsoppdrag var assistanser av fartøy, fremdriftshavarier og grunnstøtinger.  

I 2023 har Redningsselskapets mannskap og redningsskøyter reddet 27 liv fra drukning. Dette er en vesentlig økning i antall liv reddet sett i forhold til i fjor da 22 personer ble reddet.  

– Det er mange faste og frivillige mannskaper som hver dag jobber for å trygge vår langstrakte kyst. Uten dem hadde vi ikke kunnet utføre vårt livsviktig samfunnsoppdrag, sier generalsekretær i Redningsselskapet, Grete Herlofson. 

I 2022 var det til sammenlikning totalt 10.627 oppdrag inkludert ambulanse og lostilbringeroppdrag. 

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →