Går sammen for å redde fjellreven

> Lesetid: 2 minutter <

Norge, Sverige og Finland skal samarbeide for å redde fjellreven. Det er bare et par år siden fjellreven var helt utdødd i Finland.

Takket være utsetting på norsk side og støttefôring har arten klart å reetablere seg i landet igjen.

Siden starten på 2000-tallet har antall voksne fjellrever i de tre landene økt fra 40-60 til ca. 550 i dag.

Takket være midler fra EU-programmet Interreg Aurora er det mulig å sette i gang nye tiltak i det nordiske samarbeidsprosjektet Felles Fjellrev.

Nytt er at svenskene skal samle DNA fra fjellrev med samme metode som i Norge.

– Systematisk innsamling av genetisk materiale på svensk side gir et skikkelig løft for arbeidet med å overvåke fjellrevbestanden, sier seniorforsker Nina Elisabeth Eide i Norsk institutt for naturforskning (NINA) i en pressemelding.

Beveger seg over landegrensene

På høyfjellet og tundraen i de tre samarbeidslandene beveger fjellrev seg uhindret over landegrensene. I prosjektet vil fjellrevens bevegelser dokumenteres ved hjelp av GPS-sendere, DNA-prøvetaking av ekskrementer og viltkamera utplassert på fôrautomater og hi.

Den innsamlede informasjonen gjør det mulig å evaluere pågående tiltak.

Det gir mulighet for å følge fjellrev som settes ut i Norge, som like gjerne kan komme til å vandre til Finland eller Sverige og etablere seg der.

GPS-merking er ett av tiltakene som nå er aktuelle på norsk side.

Vil hindre ørneangrep med pinner

På svensk side skal de forsøke å sette opp pinner rundt enkelte fjellrevehi for å begrense ørnens mulighet til å ta valper.

Ved avlsstasjonen på Sæterfjellet i Oppdal plasseres pinnene så tett at ørnen ikke greier å lande.

Etablerte tiltak, som for eksempel jakt på rødrev og støttefôring av fjellrev, krever mye ressurser.

Prosjektet gjør det mulig for forskerne å samarbeide tettere med svenske og finske kolleger på regionalt nivå. Slik drar de veksel på hverandres erfaringer i større grad en tidligere.

En viktig del i prosjektet er å evaluere eksisterende tiltak og samarbeidsformer for å minimere kostnadene og få mest mulig fjellrev igjen for pengene.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →