Agder Energi advarer mot usikker is på flere regulerte vann

> Lesetid: < 1 minutt <

Selv om isen ligger tykk på mange vann er det fortsatt sprekker langs land på grunn av nedtapping. Det er utrygt langs kantene, ved bekkeos og inntak/utløp til dammer og kraftstasjoner.

Mye snø kan noen steder også dekke over råker og bekker. Strømforholdene i vannet vil lage råker eller partier med dårlig is.

I områder med mye snø blir tyngden av snøen så stor at isen trykkes ned. Dette fører til at vann kommer opp gjennom sprekker i isen og danner overvann.

Fraråder ferdsel på flere vann

Overføringstunnelen mellom Langevatn og Nåvatn i Åseral ble tatt i bruk februar 2021. Dette medfører dårlig is på Nåvatn og ferdsel på magasinet vinterstid frarådes.

Isforholdene på Skjerkevatn i Åseral har endret seg siden vannet i det nye reguleringsmagasinet ble hevet i desember 2017. Isen er dårligere enn tidligere og det er åpent vann. All ferdsel på Skjerkevatn vinterstid frarådes!

For de fleste turområder er det laget kart der farlige områder er merket.

  • Åseral: Agder Energi har laget et kart over regulerte vann i Åseral. Kartet kan fås i butikker og skisentre i Åseral, og hos DNT Sør.
  • Arendalsvassdraget: Kart over regulerte vann i Arendalsvassdraget er satt opp på parkeringsplasser ved aktuelle utfartssteder, samt på oppslagstavler i butikker.
  • Hovden: På turistnæringens løypekart, er de regulerte vassdragene i øvre del av Otra ned til Brokke tegnet inn. Kartet kan kjøpes på overnattingssteder på Hovden.
  • Finsåvassdraget: Regulerte områder i Finsåvassdraget er tegnet inn på kart som Sira Kvina kraftselskap har gitt ut. Kart over regulerte vann i Finsåvassdraget (Sirdal) og Mandalsvassdraget er satt opp på parkeringsplasser ved utfartssteder.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidet et eget iskart/kart over usikker is på nve.no, samt snøskredvarsel på varsom.no

Merk: Dette innholdet ble publisert for 2 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →