Alarmerende funn av mikroplast i smådyr i Oslofjorden og langs norskekysten

> Lesetid: 2 minutter <

Et funn i Oslofjorden viser inntil 10 ganger mer mikroplast enn ute i havet.

En ny undersøkelse viser alarmerende funn av mikroplast i smådyr langs norskekysten og i havet utenfor. Også havbunnen har et høyt innhold av mikroplast. Undersøkelsen er den første av sitt slag i Norge.

DNV (Det Norske Veritas) og NGI (Norsk Geoteknisk Institutt) har, med støtte fra Handelens Miljøfond, gjennomført undersøkelsen.

Testet: en bunnlevende flerbørstemark

DNV har samlet inn prøver langs store deler av norskekysten, mens NGI har analysert mikroplasten og sammenlignet nivåene.

Resultatene viser betydelig høyere konsentrasjoner i kystnære områder sammenlignet med havet.

– Det er første gang man sammenligner plastinnhold i prøver fra fjorder og havområder på akkurat denne måten, sier Øyvind Fjukmoen i en pressmelding. Fjukmoen er marinbiolog og prosjektleder i DNV.

– Vi har sett på konsentrasjonene til særlig én dyreart; en skjør, liten rørbyggende flerbørstemark med en lengde på noen få millimeter. Denne lille marken er mat for fisk, som senere spises av mennesker. Vi fant mikroplast i all mark som ble undersøkt.

Dette betyr at det er en risiko for at mikroplasten kan etablere seg i næringskjeden som også vi mennesker er en del av

Øyvind Fjukmoen, marinbiolog og prosjektleder i DNV.

Verst i Oslofjorden

Sammenlignet med flerbørstemarker fra Ålfjord, Nordgulen og Lindesnes var det mest mikroplast i mark fra Oslofjorden. Verdiene her er 5–10 ganger høyere enn hva forskerne fant lengre ut i havet.

– Det er viktig å understreke at rapporten baserer seg på innledende undersøkelser fra hav og fjorder, og at prøven fra Oslofjorden er tatt i et urbant område med høy menneskelig aktivitet, sier dr. Mari Engvig Løseth, forsker og miljørådgiver i NGI.

Det er funnet store konsentrasjoner av mikroplast i Oslofjorden. Illustrasjonsfoto: Magasinet Villspor

Vi kaster 100 kilo plast i året

På norske strender er det meste av plasten emballasje og forbrukerartikler, som plastposer og drikkeflasker, samt materialer fra havbruksnæringen, som garn og tau.

I Norge kaster hver enkelt av oss i snitt over 100 kilo plast i året.

På verdensbasis produseres det nesten 370 millioner tonn plast i året. Plastproduksjonen gikk ned under koronapandemien. Men nå øker produksjonen igjen.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →