Årets ryperapport: – Mange jegere vil få fine opplevelser i fjellet i høst

> Lesetid: 2 minutter <

Hvert år er det titusener av rypejegere som inntar fjellet for å jakte rype. Det store spørsmålet er: hvordan blir årets rypehøst?

I forkant av jakta gjøres det takseringer av bestanden i de ulike fjellområdene. Det ser lovende ut, melder Norges Jeger- og Fiskerforbund i en pressemelding.

Etter et veldig bra til middels bra år i Sør-Norge i 2020, ser det ut som det også blir bra mange steder i 2021

Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband.

– Det er hyggelig med gode prognoser. Mange jegere vil få fine opplevelser i fjellet i høst, og vil kunne bringe førsteklasses mat med seg hjem. Vi skal allikevel ikke ta ut mer enn produksjonen tillater, understreker informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Trøndelag

De fleste store fjellstyrene i Trøndelag har en bra bestand av ryper også i år, noen litt flere enn i fjor, noen litt færre. Man har i områdene hatt bra med stamfugl som har fått fram mange kyllinger. Både fjellstyrer som på kysten (Åfjord) og de andre lengre inn i landet ser ut til å ha mye fugl.

Åfjord fjellstyre har den største tettheten på mange år, og fjellstyrene i Stjørdal har ikke hatt så gode resultatet siden de begynte med linjetaksering av ryper.

Trenden ser ut til å være den samme både nord og sør i fylket, hvor både Namsskogan fjellstyre og Fjellstyrene i Holtålen melder om bra med fugl.

Hardangervidda

På østsiden av Hardangervidda ser det veldig bra ut, akkurat som i 2020. Både Øvre Numedal fjellstyre og Eidfjord fjellstyre melder om bra med fugl og forventer gode dager i fjellet for rypejegerne.

Valdres/Gausdal

Fjellstyrene i Valdres melder om nokså gode tettheter av stamfugl, dog noe varierende og enkelte steder svært få og små kyllinger.

I statsallmenningene med nedgang i tetthet av fugl og lav kyllingproduksjon må man være forsiktig med uttaket i år, for ikke å ta ut for mye stamfugl.

Enkelte fjellstyrer vurderer fredning eller sterke begrensninger i uttaket, men ingen beslutning er tatt enda.

Gudbrandsdalen

Det er et middels år rundt omkring Gudbrandsdalen med en liten nedgang i tetthet siden 2020. I Skåbu melder Fron fjellstyre om en bestand lik fjoråret, det vil si litt under middels god tetthet og grei kyllingproduksjon.

På Dovre er det bra med stamfugl, men dessverre er kyllingproduksjonen dårlig. Flere fjellstyrer her melder også om små kyllinger.

Les mer detaljert om rapportene fra Fjell-Norge i Ryperapporten. Kunnskapsbasert rypeforvaltning sikres i Hønsefuglportalen, som eies og driftes av Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Fakta: Fjellstyresambandet

  • Norges Fjellstyresamband er interesseorganisasjon for de 93 fjellstyrene i Norge.
  • Fjellstyrene forvalter rettigheter og herligheter i statsallmenningene etter rammer fastlagt i Fjelloven.
  • Statsallmenningene dekker de fleste store høyfjellsområdene i Sør- og Midt-Norge samt noen mindre lavereliggende arealer.

Fakta: Norges Jeger- og Fiskerforbund

  • Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er landets eneste riksdekkende organisasjon for jegere og sportsfiskere.
  • NJFF er et av de viktigste miljøene for formidling av kunnskap om jakt og fiske i Norge.
  • NJFF har rundt 110.000 medlemmer, fordelt på 550 lokalforeninger og 19 fylkeslag.
Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →