Bålforbud: – Ta heller med varm mat på termos, enn å risikere å starte brann ute i naturen

> Lesetid: 3 minutter <

Fredag 15. april til 15 september er det generelt bålforbud i Norge. – Det er forbudt å tenne bål, engangsgrill, bålpanner og annen åpen ild i skog og utmark.

Brudd på regelverket kan straffes med bøter.

– Det generelle bålforbudet, som gjelder fra 15. april til 15. september, betyr at det er forbudt å tenne bål, engangsgrill, bålpanner og annen åpen ild i skog og utmark, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening i en pressemelding. 

– Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, legger Søtorp til.

Foreningen oppfordrer alle til å være ekstra forsiktige i områder der det har vært lite nedbør. 

– Ved usikkerhet bør man ta kontakt med lokalt brannvesen, sier Søtorp. 

Vær varsom: Gnister kan fly langt

Mange gress- og skogbranner har startet som følge av kaffebål som ikke var forsvarlig slokket. Gjenglemte engangsgriller er også en årsak til skogbrann.

Det er også viktig å være klar over at gnister kan fly langt, og at tilsynelatende ufarlig og kald aske kan inneholde glør.

Om det er fuktig der du er, kan det være tørt like i nærheten.

– Ta heller med varm mat på termos, enn å risikere å starte brann ute i naturen. Det er viktig å ikke belaste brannvesenet unødig. Brudd på regelverket kan straffes med bøter, poengterer Søtorp.  

Godkjent bålplass: Fyr på bålet, klart for kveldsmat.

Benytt godkjente bålplasser

Den som tenner bål, er selv ansvarlig for å slokke det helt og rydde opp etter seg.

Mange kommuner tilrettelegger for bålbrenning ved å etablere godkjente bålplasser. Disse er det normalt tillatt å bruke hele året. Du finner en oversikt over godkjente bålplasser på din kommunes nettsider. 

Klimaendringer

Klimaendringer har medført at skogbrannsesongen kan strekke seg langt utover perioden for det generelle bålforbudet. Brannvernforeningen har allerede registrert en rekke gressbranner.

– Derfor kan norske kommuner innføre bålforbud når som helst i løpet av året dersom brannfaren er spesielt stor. Dette er hjemlet i §3 i Forskrift om brannforebygging som ble utvidet med virkning fra 11. juni 2020.

§3: Generelle krav til aktsomhet

Utdrag av §3: Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket. Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild når:

a) kommunen har gitt tillatelse eller
b) kommunestyret selv gjennom lokal forskrift har tillatt dette fordi lokale forhold tilsier det eller
c) det er åpenbart at brann ikke kan oppstå.

(utdrag av §3)

Oppdatert skogbrannvarsel

Perioden hvor skogbrannfaren tradisjonelt har vært størst er om våren og om sommeren. Men med snøfrie vintre kan vi ha like stor gress- og lyngbrannfare om vinteren som om våren.

Høsten er vanligvis en våt periode, men skulle det være langvarig tørke kan det bli skogbrannfare i denne årstiden også.

Etter at snøen smelter om våren blir det fort tørt uten nedbør. Bare noen dager med tørt vær etter snøsmelting er tilstrekkelig til at det kan bli stor gress- og lyngbrannfare.

Godkjente bålplasser kan benyttes. Men også disse kan være stengt i perioder. Sjekk din kommunes hjemmeside for oppdatert informasjon. Illustrasjonsfoto: Magasinet Villspor

Råd for bål i skog og utmark:

  • Respekter det nasjonale bålforbudet 15. april til 15. september
  • Følg med på skogbrannvarselet og følg rådene fra ditt lokale brannvesen
  • Bruk godkjente bålplasser hvis du skal tenne bål
  • Tenk over hvor du plasserer bålet i forhold til nærliggende brennbart materiale
  • Vær obs på vindretning og vindstyrke
  • Unngå å brenne materiale som gir gnister
  • Forlat aldri bålet før du er sikker på at det skikkelig slokket.
  • Du kan grille i egen hage, men det skal ikke være til sjenanse for naboene
  • Unngå bruk av engangsgriller
Merk: Dette innholdet ble publisert for 2 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →