Ber om tips: Mistenker ulovlig fangst av fredet elvemusling

> Lesetid: 2 minutter <

– Elvemusling er i dag truet og står i fare for å dø ut i Norge. Derfor er arten totalfredet og uttak av elvemusling er forbudt.

Miljødirektoratet har de siste ukene mottatt flere tips om at det er observert personer som plukker elvemuslinger i ulike vassdrag i Norge.

– Brudd på reglene er grov miljøkriminalitet og overtredelse er straffbart, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Tips kan sendes: Tips og varsler om ulovlige miljøforhold

I Hobølelva i Indre Østfold kommune ble det funnet flere plastbrett med elvemusling. Statens naturoppsyn og politiet ble koblet inn i saken og hendelsen ble anmeldt.

Ønsker tips fra publikum

Miljødirektoratet er bekymret for at det pågår ulovlig fangst av elvemusling og ønsker tips fra publikum. Ved pågående mistenkelig aktivitet i området kan politiet varsles på telefon.

– Norge har ett internasjonalt ansvar for å bevare elvemuslingen fordi vi har over 40 prosent av den europeiske bestanden. I Europa har arten hatt en drastisk nedgang samtidig har det også her til lands vært en negativ utvikling, sier miljødirektøren.

Elvemuslingen filtrerer vann

Elvemusling er en art som forteller deg mye om tilstanden til vassdraget. Arten bidrar til å bedre vannkvaliteten fordi hvert enkelt individ kan filtrere 50 liter vann per døgn.

Dersom muslingene er mange nok, renser de alt vannet i bekken eller elva. Slik bedrer muslingen forholdene for fisk og alle andre arter som lever sammen med den.

Elvemuslinger er en hardfør art og kan leve opp til 200 år. De eldste er 280 år og ble født før den industrielle revolusjonen.

Perlefiske har vært den største trusselen

Elvemuslingene kan formere seg hele livet, noe som gir håp for å kunne berge arten.

Historisk sett har perlefiske vært den største trusselen. Bare noen få muslinger har utviklet perler, omtrent 1 av 1000. Av disse er det kun noen få som er så fine at de har økonomisk verdi.

I dag er elvemuslingene fredet.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →