De fleste som er glade i friluftsliv ønsker også å ta vare på naturen. Men det er ikke alltid så enkelt.

> Lesetid: 2 minutter <

Alt du tar med deg ut i naturen, skal du også ta med deg hjem igjen. Noen få ting kan du også brenne på bålet, om du lager det.

Allemannsretten gir oss rett til mye, men den innebærer også noen plikter, skriver Norsk friluftsliv. En av pliktene er å ta vare på naturen, og ikke la det ligge igjen spor etter oss. Denne plikten kaller vi sporløs ferdsel.

For at de som lever etter oss skal få nyte naturen på samme måte som oss, har vi et felles ansvar for å ta vare på den. Når vi er sporløse, tar vi hensyn både til naturen, dyrene og hverandre.

Regelen om sporløs ferdsel handler om at naturen skal være like fin når vi forlater den, som da vi kom.

Hva gjør jeg med søppel på tur: En god tommelfingerregel er at alt du tar med deg ut i naturen, skal du også ta med deg hjem igjen. Noen få ting kan du også brenne på bålet, om du lager det.

Hvordan gå på do i naturen: Vær forberedt, og ha med deg det du trenger ut. Det inkluderer dopapir, håndsprit, en liten spade og en plastpose, gjerne med ziplock, til brukt papir, bind og tamponger. Gå langt unna stien. Finn et sted et godt stykke unna vann. Grav et hull i bakken. Ta med dopapiret hjem.

Hva sier friluftsloven om sporløs ferdsel?
Friluftsloven sier at «Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade. Han plikter å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen. Grunnens eier eller bruker har rett til å vise bort folk som opptrer hensynsløst eller ved utilbørlig atferd utsetter eiendommen eller berettigete interesser for skade eller ulempe.»

Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →