Ekstremværet Gyda fører til betydelig snøskredfare

> Lesetid: < 1 minutt <

NVE har sendt ut farevarsel på rødt og oransje nivå for snøskred, jordskred og flom i Nordland, Midt-Norge og Sør-Norge.

På Varsom ligger det nå 21 røde naturfarevarsler. For flom og jordskredfare er rødt nivå det høyeste varslingsnivået.

Flere naturfarevarsler

Onsdag og torsdag treffer ekstremværet Gyda. Mye vind og ekstreme mengder regn er ventet. I tillegg vil mildværet føre til kraftig snøsmeltning også høyt til fjells. Det er mange naturfarevarsler ute for de neste to dagene:

Se alle de landbasert naturfarevarslene på varsom.no. Varslene oppdateres daglig.

At vi har så mange naturfarevarsler ute på samme tid er svært uvanlig

Anne Stavang, vakthavende på flomvarslingen i NVE.

NVE venter omfattende oversvømmelser og svært mange skredhendelser slik situasjonen er nå.

Merk: Dette innholdet ble publisert for 2 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →