Ekstremværet: Over 100 år siden det har regnet så mye på Østlandet

> Lesetid: 2 minutter <

Ekstremværet «Hans» kom med nedbørmengder vi ikke har sett på over 100 år. – Nesten en underdrivelse å bruke ordet ekstremt, sier klimaforsker Hans Olav Hygen.

Ekstremværet har slått mange rekorder. Storflommen i månedsskiftet august-september i 1938 kom med lignende nedbørmengder. Men området som ble rammet under denne gangen ser ut til å være større enn i 1938.

At et så stort geografisk område blir berørt samtidig, er svært uvanlig, forklarer Ketil Isaksen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt i en pressemelding. 

– Det er normalt at det kommer mye nedbør på mindre områder, men «Hans» dekket et veldig stort område, det er ekstremt uvanlig.

– Det har ført til veldig mye vann i de mange sideelvene som til slutt renner ut i noen få hovedelver. Derfor ser vi at flommene blir så store som de gjør nå, sier han. 

Klimaforsker Ketil Isaksen. Foto: Meteorologisk Institutt
Klimaforsker Hans Olav Hygen. Foto: Meteorologisk Institutt

Mest nedbør 8.–10. august

Det var Innlandet som fikk de største nedbørmengdene. I gjennomsnitt går det mer enn 100 år mellom hver gang det kommer så store mengder med regn på så kort tid. 

Meteorologisk institutt har målestasjoner som er over 125 år gamle, flere av disse stasjonene har satt nye rekorder. 

Det er målingene fra 8.–10. august som fikk mest nedbør. Under ser du de største nedbørmengdene som er målt over tre dager fra målingene startet. 

Stasjoner som har målinger mer enn 100 år tilbake i tid: 

  • Geilo målestasjon (fra 1895). Ny rekord under Hans: 111 mm. Forrige: 107 mm i 1938. 
  • Vang målestasjon Valdres (fra 1902). Ny rekord under Hans: 139 mm. Forrige: 128 mm i 1938. 
  • Maristova målestasjon (fra 1895). Ny rekord under Hans: 119 mm. Forrige: 114 mm i 1992.
  • Beito målestasjon (fra 1895). Nedbør under Hans: 115 mm (nest største verdi). Rekord: 162 mm i 1938. 
  • Tunhovd målestasjon (fra 1895). Nedbør under hans: 129 mm (nest største verdi). Rekord: 155 mm i 1938.
  • Skjåk målestasjon (fra 1895). Nedbør under Hans: 77 mm (nest største verdi). Rekord: 91 mm i 1938.


Andre målestasjoner: 

  • Ål målestasjon (fra 1957). Ny rekord under Hans: 125 mm. Forrige rekord: 85 mm i 2007.
  • Preststulen målestasjon (fra 1957) Ny rekord under Hans: 114 mm. Forrige rekord: 90 mm i 1972.
  • Lunner målestasjon (fra 1926). Ny rekord under Hans: 112 mm. Forrige rekord: 106 mm i 2022. 

Klimaendringene spiller en rolle 

At vi får hendelser med ekstremvær skyldes ikke nødvendigvis klimaendringene i seg selv, men hvordan ekstremværet utvikler seg kan påvirkes av klimaendringene. 

– Hendelsen vi har sett nå med så ekstreme mengder nedbør blir definitivt påvirket av klimaendringene. Klimaendringene er med på å forsterke og gjøre været mer ekstremt, sier Hans Olav Hygen. 

Nedbørmengdene som kom under «Hans» i de lilla områdene på kartet, kan forventes å bli overskredet sjeldnere enn én gang hvert 100 år. Akumulert nedbør 8.–10. august 2023. Kart/illustrasjon: Meteorologisk institutt / pressemelding

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →