Flere brunbjørner i Norge, men fortsatt under bestandsmålet

> Lesetid: 2 minutter <

I 2022 ble det påvist det høyeste antall brunbjørner, hunnbjørner og ungekull av bjørn i Norge siden overvåkingen startet i 2009.

Bestanden er likevel under det nasjonale bestandsmålet på 13 kull, viser en ny rapport fra Rovdata.

Til sammen ble det identifisert 175 ulike brunbjørner. 79 av disse var hunnbjørner, mens 96 var hannbjørner. 14 av bjørnene er dokumentert døde i perioden, melder Rovdata og Norsk institutt for naturforskning (NINA) i en pressemelding.

– Dette er en økning på 15 påviste individer sammenlignet med 2021, og er det høyeste antallet individer som er påvist siden den DNA-baserte overvåkingen av brunbjørn ble landsdekkende i 2009, forteller leder Jonas Kindberg i Rovdata.

Flere hunnbjørner

I 2022 ble det for 14. år på rad gjennomført innsamling av prøver fra brunbjørn for DNA-analyse. 1389 prøver med antatt opphav fra brunbjørn ble analysert. Av disse ga 770 prøver en fungerende DNA-profil som kunne brukes til å avgjøre kjønn og individ.

Det som er viktig for bjørnebestanden er antall hunnbjørner, siden det er de som føder unger. Det ble påvist 79 hunnbjørner. Det er 12 flere enn året før.

Siden antall ungekull estimeres ut fra påviste hunnbjørner gikk også dette antallet opp, med en økning på 1,4 kull til 9,5 kull i 2022.

Kartene viser geografisk fordeling av 175 bjørner påvist med DNA-analyse i Norge i 2022. Til venstre 96 hannbjørner (blå) og til høyre 79 hunnbjørner (rød). Kart: Rovdata

Bjørnens områder

Bjørnene ble hovedsakelig påvist i og omkring tidligere kjente og avgrensede brunbjørnområder i Norge; øst i Hedmark, nordøst i Trøndelag, indre Troms, Anárjohka-Karasjok og Sør-Varanger.

– Det er hovedsakelig region 5 Hedmark som bidrar til økningen i antall ynglinger av brunbjørn på landsbasis fra i fjor, hvor det gikk fra 3,6 til 5,1 bjørnekull, sier Kindberg.

I Trøndelag ble det estimert 1,4 kull, som er en liten nedgang fra i fjor, mens det ble estimert 3 kull i Troms og Finnmark, som er en liten økning.

Siden bestandsmålet er rettet mot årlige bjørnekull er det positivt for bestanden at antall hunnbjørner øker.

Leder Jonas Kindberg i Rovdata
Figur som viser bestandsstatus for de fire store rovdyrene og kongeørn i Norge. Nå oppdatert med bjørnetall for 2022.
Figur: Rovdata / pressemelding

Fakta: Overvåkingen av brunbjørn i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • I 2022 ble det for 14. år på rad gjennomført en innsamling av DNA fra brunbjørn over hele landet.
  • Formålet med den DNA-baserte overvåkingen er å registrere hvor mange brunbjørn det er i landet, fordelingen av hunner og hanner, samt å beregne hvor mange kull med bjørnunger som blir født hvert år.
  • Innsamlingen av ekskrementer, hår og urin i felt blir utført av Statens naturoppsyn (SNO), elgjegere, beitebrukere og andre brukere av utmark.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →