Flere er blitt syke: Advarer mot å drikke fjellvann i området Rondvassbu og Peer Gynt-hytta

> Lesetid: 2 minutter <

Sel kommune advarer mot å drikke fjellvann.

Flere personer som har drukket av fjellvann i området mellom Rondvassbu og Peer Gynt-hytta, og elver som renner ut i Ula, er blitt syke.

Bakterien campylobacter er funnet. Bakterien kan føre til kraftig diaré, feber og magesmerter.

Ved mistanke om smitte: kontakt lege

Med bakgrunn i tilfellene som er påvist går Sel kommune ut med en generell anbefaling om å unngå å drikke direkte av fjellvann i området, uten at vannet er kokt i forkant.

Advarselen er lagt ut på kommunens nettsider 25. august 2021.

Sannsynligvis stammer bakterien fra ekskrementer fra fugler eller beitedyr, som har blitt ført ut i vannet etter en periode med større mengde nedbør.

Ved spørsmål eller mistanke om smitte oppfordrer kommunen til å ta kontakt med lege.

FHI: Dette må du sjekke

I Norge har vi godt drikkevann, likevel er det flere smittsomme sykdommer som kan overføres via vannet, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) på sine sider.

I avsidesliggende områder er de vanligste kildene til forurensning av drikkevannet avføring fra fugler, viltlevende dyr og husdyr på utmarksbeite.

Smittestoffene er usynlige, påpeker FHI, og skriver: Du kan likevel redusere faren for å bli syk om du følger noen enkle råd:

 • Sjekk at vannet er rennende og klart
 • Sjekk at vannet er uten lukt og smak
 • Unngå vann der det er avføring fra dyr eller døde dyr (for eksempel døde lemen) i nærheten
 • Unngå vann der det er beitedyr like i nærheten, eller vann som har tilsig fra landbruk

Det er likevel aldri garantert at fjellvann er trygt drikkevann.

Under snøsmeltingen om våren øker forurensingen av vassdragene. Det sammen gjelder i regnværsperioder, blant annet om høsten. Risikoen for å bli syk når du drikker vann i naturen, er derfor størst i disse årstidene.  

Folkehelseinstituttet

Fakta: Campylobacter

 • Campylobacter er en bakterie som kan gi diarésykdom.
 • Mennesker kan bli smittet gjennom forurenset mat eller vann, eller av smittede dyr eller fugler.
 • Tarminfeksjonen campylobacteriose starter som oftest noen dager etter at man er blitt smittet.
 • For campylobacteriose er tiden fra man er smittet til sykdommen bryter ut ett til ti døgn – vanligvis et par døgn.
 • Bare noen få bakterier er nok til å forårsake sykdom. 
  Kilde: Helsenorge
Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →