Flere kontroller: – Motorferdsel på barmark har store konsekvenser for naturen

> Lesetid: 2 minutter <

Statens naturoppsyn (SNO) har de siste årene avdekket omfattende bruk av kjøretøy under jakt og som transport til hytter. Nå økes tilsynet.

– Bruk av motoriserte kjøretøy under jakta kan føre til skade på terrenget, forstyrre fugle- og dyrelivet, og er i strid med regelverket, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en pressemelding.

– Motorferdsel på barmark har store konsekvenser for naturen, sier Hambro.

Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gjennom hele året at motorferdsel i utmark foregår lovlig, både snøscooterkjøring og barmarkskjøring.

Under årets jakt har Statens naturoppsyn anmeldt flere førere for ulovlig ATV-kjøring på barmark. Her ved en kontroll i september. Foto: Statens naturoppsyn / pressemelding

Under årets jakt har SNO allerede anmeldt flere førere av motoriserte kjøretøy for ulovlig kjøring på barmark.

Ulovlig bruk av kjøretøy til hytter og jaktbaser

– De siste årene har våre feltarbeidere i SNO avdekket en omfattende bruk av ATV under jakt og til transport til hytter og jaktbaser under jakta. Mye av dette har vært ulovlig, sier miljødirektøren.

– Derfor vil SNO i høst ha et økt motorferdseltilsyn i forbindelse med jakt over hele landet.

SNO har myndighet til å stanse kjøretøy for å kontrollere førerkort og dokumenter som er pliktig å ha med.

Bruk av motoriserte kjøretøy kan føre til skade på terrenget, forstyrre fugle- og dyrelivet, og er i strid med regelverket. Foto: Statens naturoppsyn / pressemelding

SNO kan ilegge gebyr ved enkelte overtredelser av bestemmelsene.

Felles for all kjøring på barmark er at føreren skal, så langt det er mulig, bruke eksisterende traktorveier eller bruke eldre kjørespor. Dette for å redusere skadene på naturen.

Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet

Noen jaktlag har jaktbaser som ligger ute i terrenget. Regelverket er tydelig på at det ikke er lov å benytte seg av kjøretøyet før dyret er skutt. Men de enkelte jaktlagene kan søke kommunen om tillatelse til å ta med kjøretøyet ut til jaktbasen.

Usikker på regelverket? Slik er reglene for motorferdsel i utmark 

Fakta: Statens naturoppsyn (SNO)

  • Statens naturoppsyn er miljøforvaltningens operative feltorgan. SNO er en avdeling i Miljødirektoratet.
  • SNO utøver myndighet etter lov om statlig naturoppsyn av 21. juni 1996.
  • Statens naturoppsyn holder oppsyn med at følgende miljølover blir fulgt på offentlig og privat grunn: friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven, markaloven og småbåtloven.
  • SNOs viktigste oppgaver er kontroll, tilsyn, informasjon og veiledning, i tillegg til registrering, dokumentasjon, skjøtsel og tilrettelegging.
    Kilde: Miljødirektoratet

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →