Foreslår flere nye nasjonalparker, utvidelser og endring av vern. Møtes av lokal motstand flere steder.

> Lesetid: 2 minutter <

Sunnmørsalpane, Hornelen, Masfjordfjella og Øystesefjella foreslås utredet som nye nasjonalparker.

Det er Miljødirektoratet som forslår nye nasjonalparker, og Klima- og miljødepartementet som behandler forslagene.

For å gjennomføre endringer ønsker direktoratet lokal aksept. Det er det ikke i alle tilfellene, og flere forslag legges derfor til side inntil videre.

Det foreslås at åtte eksisterende nasjonalparker utvides, at det opprettes seks nye nasjonalparker ved omgjøring fra landskapsvernområde og at fire helt nye områder vurderes som nasjonalpark eller landskapsvernområde.

De fire nye områdene som foreslås utredet er:

 • Sunnmørsalpane i Ørsta kommune
 • Hornelen i Bremanger kommune
 • Masfjordfjella i Alver og Masfjorden kommuner
 • Øystesefjella i Kvam, Samnanger og Vaksdal kommuner

Flere områder var aktuelle for utredning, men på grunn av lokal motstand går ikke direktoratet videre med disse nå.

– For at vi skal foreslå nye nasjonalparker må det være en viss aksept i kommunene som er berørt. God dialog med kommunene er også helt avgjørende for eventuell videre prosess, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro i en pressemelding.

I disse områdene er det ikke lokal aksept for videre prosess:

Ikke lokal aksept. Nye områder:

 • Kvænangsvidda-Nabar i Alta, Kautokeino og Kvænangen kommuner
 • Treriksrøysa i Målselv og Storfjord kommuner
 • Preikestolen i Hjelmeland og Strand kommuner
 • Kvitladalen-Bjordalen i Bjerkreim, Gjesdal og Sirdal kommuner
 • Viglesdalen i Hjelmeland kommune

Ikke lokal aksept. Utvidelser eksisterende nasjonalparker/landskapsvernområder:

 • utvidelse Reisa nasjonalpark
 • utvidelse Raisduottarhaldi landskapsvernområde
 • utvidelser Ånderdalen nasjonalpark
 • utvidelse Forollhogna nasjonalpark i Tynset kommune
 • utvidelser av Jotunheimen nasjonalpark i Lom
 • utvidelse av Jotunheimen nasjonalpark mot Sjodalen vest med Hindflyene
 • utvidelse av Jotunheimen nasjonalpark mot Valdresflya inkl. Leirungsdalen
 • utvidelser Rondane nasjonalpark

Ikke lokal aksept. Omgjøring fra landskapsvernområde til nasjonalpark:

 • Ottadalen
 • Naustdal-Gjengedal
 • Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane


– Vi mener at flere av de områdene vi nå ikke foreslår vernet på grunn av manglende lokal aksept, slik som utvidelsene rundt Jotunheimen, utvidelsen av Rondane sørover, Preikestolen og Treriksrøysa, ville bidratt til en samlet oppfylling av vurderingskriteriene for nye verneområder, sier Hambro.

Det er lokal motstand mot utvidelse av Jotunheimen nasjonalpark mot Valdresflya inkludert Leirungsdalen:

Første moderne naturvernlov i 1970

Norge fikk sin første moderne naturvernlov i 1970. Den største veksten i vernet areal og antall verneområder skjedde på 1980- og 2000-tallet.

I 2009 fikk vi flere og bedre muligheter til å beskytte natur gjennom naturmangfoldloven.

Av Norges fastlandsareal er nå 17,5 prosent vernet. Dette arealet domineres av høyfjellsområder, og flere viktige naturtyper er enda ikke tilstrekkelig fanget opp.

Fortsatt er lite skog og kyst- og sjøområder vernet.

Foreslåtte utvidelser og endringer

Foreslåtte utvidelser av eksisterende nasjonalparker:

 • utvidelse av Rohkunborri nasjonalpark
 • utvidelse av Dovre nasjonalpark i Dovre kommune
 • utvidelse av Jotunheimen nasjonalpark mot Bygdin og Tyin
 • utvidelse av Jotunheimen nasjonalpark mot Langsua
 • utvidelse av Jotunheimen nasjonalpark mot Fannaråken og Hurrungane
 • utvidelse av Jostedalsbreen nasjonalpark, Svartebotnen
 • utvidelse Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark i Lierne kommune
 • utvidelse av Raet nasjonalpark med Kvakenes i Arendal kommune
 • utvidelse av Femundsmarka nasjonalpark
 • utvidelse av Skarvan og Roltdalen nasjonalpark

Foreslåtte utvidelser av eksisterende landskapsvernområder:

 • utvidelse av Vesle Hjerkinn landskapsvernområde
 • utvidelse av Trollheimen landskapsvernområde i Rindal kommune (Storbekkdalen)
 • utvidelse av Trollheimen landskapsvernområde med Okla-Storhornet
 • utvidelse av Trollheimen landskapsvernområde ved Gjevilvatnet/Gjevilvassdalen
 • utvidelser av Knutshø og Drivdalen landskapsvernområder i Drivdalen, Vinstradalen og Unndalen
 • utvidelse Espedalen landskapsvernområde

Miljødirektoratet foreslår videre at det bør vurderes en endring av verneform fra landskapsvernområde til nasjonalpark for følgende områder:

 • Lyngsalpan
 • Sylan, sammen med Sankkjølen og Rangeldalen naturreservater
 • Trollheimen og Innerdalen (deler)
 • Ålfotbreen
 • Oksøy-Ryvingen
 • Flekkefjord og Listastrendene
Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →