Friluftslivet er en kilde til forsøpling. Det vil Statskog gjøre noe med.

> Lesetid: 2 minutter <

Medlemsorganisasjonen Hold Norge Rent får Statskog på laget.

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling.

Statskog har om lag 90 utleiehytter og 130 åpne buer og er landets største tilbyder av jakt og fiske. Statsforetaket har en særskilt oppgave med tilrettelegging for friluftsliv.

– Først og fremst gir dette fantastiske opplevelser og god folkehelse for hundretusener, sier administrerende direktør i Statskog, Gunnar Lien.

– Samtidig innebærer det en mulighet til å bidra med å redusere forsøplingen som i dag følger med friluftslivet. Her ønsker vi å utnytte kompetansen hos Hold Norge Rent for å bli bedre, sier Lien i en pressemelding fra Statskog.

Med dette kan vi bli sterkere på arbeidet i skog og fjell.

Asgeir Knudsen, styreleder i Hold Norge Rent

Grunneier på vegne av staten

Statskog er grunneier på vegne av staten på en femtedel av Norges fastlandsareal.

– Vi rapporterer etter den internasjonale standarden Global Reporting Initiative for å skjerpe bærekraften i vår forvaltning av norsk natur, sier Lien.

Medlemsorganisasjonen Hold Norge Rent

Hold Norge Rent er bygget opp som en medlemsorganisasjon for bedrifter, kommuner, organisasjoner og andre aktører som ønsker å bidra til et rent Norge.

– Vi har hatt et særlig sterkt fokus på marin forsøpling, sier styreleder i Hold Norge Rent, Asgeir Knudsen.

– Det er inspirerende at Statskog nå blir med på laget, fordi det er en solid samfunnsaktør med langsiktig perspektiv og kraft til å gjøre en forskjell, sier Asgeir Knudsen.

Fakta: Hold Norge Rent

 • Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling.
 • Hold Norge Rent er bygget opp som en medlemsorganisasjon for bedrifter, kommuner, organisasjoner og andre aktører som ønsker å bidra til et rent Norge.
 • Grunntanken er at forsøpling er et felles ansvar, og at alle kan bidra.
  Kilde: Hold Norge Rent

Fakta: Statskog

 • Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.
 • Statskog SF er et statsforetak som forvalter statlige skog- og fjelleiendommer i Norge.
 • Statsgrunnen i Finnmark blir ikke forvaltet av Statskog, men har siden juli 2006 vært forvaltet av Finnmarkseiendommen.
 • Statens kirkeeiendommer blir forvaltet av Opplysningsvesenets fond.
  Kilde: Wikipedia / Statskog
Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →