Fugleinfluensa: – Dette er krise for krykkja, som allerede er sterkt truet

> Lesetid: 2 minutter <

I 2015 var krykkjebestanden anslått til 87.000 hekkende par. Bestanden er sannsynligvis blitt mindre siden den gang og er sterkt truet. Nå rammes fuglene av sykdom.

Torsdag dokumenterte SNO og NINA et av de hardest rammede områdene i Øst-Finnmark.

– Vi bistår med det vi kan for å få oversikt over hvordan dette kommer til å påvirke krykkjebestanden, sier Morten Kjørstad, fungerende direktør i Miljødirektoratet i en pressemelding.

– Dette er krise for krykkja, som allerede er sterkt truet.

Miljødirektoratets sjøfuglovervåking vil gi svar på hvordan fugleinfluensaen påvirker krykkjebestanden.

SNO bistår med personell og utstyr i overvåkinga av krykkjebestanden. Christer Michaelsen er naturoppsyn i Vadsø. Foto: Miljødirektoratet / pressemelding

Dokumenterer fuglekoloniene på Ekkerøya

Torsdag formiddag var Statens naturoppsyn (SNO), Miljødirektoratets feltapparat, med en fotograf fra NINA for å dokumentere fuglekoloniene på Ekkerøya. Dette er blant områdene som er hardest rammet av fugleinfluensa.

Ekkerøya naturreservat er en av de viktigste hekkelokalitetene for krykkje i Norge, så dette utbruddet vil få en betydelig effekt på krykkjebestanden.

Morten Kjørstad, fungerende direktør i Miljødirektoratet

Forskere hos NINA vil analysere bildene. Ved å telle antall antatt okkuperte reir, er det mulig å se hvor mange krykkjer som har gått til hekking i fuglefjellet før utbruddet. Dette kan sammenlignes med tellinger til neste år og gi estimater for eventuelle bestandseffekter.

Morten Kjørstad, fungerende direktør i Miljødirektoratet. Foto: Miljødirektoratet / pressemelding

Skal sammenlikne bilder med tidligere data

NINA har også overvåkingsdata fra dette området i 2006-2009, og skal sammenligne de nye bildene med disse dataene.

Et mer nøyaktig bilde over hvordan dette utbruddet har virket inn på fuglebestandene, får vi allikevel først når fuglene kommer tilbake igjen neste år.

Dårligere næringstilgang og klimaendringer

­– Dessverre har det blitt færre krykkjer de siste årene, blant annet på grunn av dårligere næringstilgang og klimaendringer, sier Kjørstad.

– Nå som dette utbruddet kommer i tillegg til de andre utfordringene, må vi gjøre en vurdering av hvilke forvaltningstiltak det er aktuelt for Miljøforvaltningen å iverksette.

– Ekkerøya er en av de viktigste hekkelokalitetene for krykkje i Norge, så det er sannsynlig at dette utbruddet vil få en betydelig effekt på krykkjebestanden, sier Morten Kjørstad, fungerende direktør i Miljødirektoratet. NINA skal analysere bildene fra fuglefjellet på Ekkerøya. Foto: Miljødirektoratet / NINA / pressemelding

Fakta: Overvåking av sjøfugl

  • Miljødirektoratet har ansvar for forvaltning av sjøfugl, og driver overvåking og kartlegging for å følge med på bestandene.
  • Overvåkingsprogrammet for sjøfugl, SEAPOP, eies av Miljødirektoratet og driftes av Norsk institutt for naturforskning (NINA).
  • Det er Mattilsynet som har hovedansvaret for håndtering av dyresykdommer, også på ville dyr og fugler.
  • Miljødirektoratet er i tett dialog med Mattilsynet og bidrar med kunnskapsstøtte og rådgiving.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →