Har kartlagt elsykler i Jotunheimen: – Tradisjonelt friluftsliv er skånsom bruk av naturen

> Lesetid: 2 minutter <

Elsykler kan gi økt slitasje på naturen og forstyrre dyrelivet. Samtidig gir de nye brukergrupper tilgang til fjellheimen.

Det selges snart mer elsykler enn vanlige sykler i Norge, og flere steder i Europa har elsykkelen gått forbi på salgsstatistikken.

– Ekstra kraft gjør det enklere å sykle på stier og hovedspørsmålet er hvordan belastningen vil bli på naturen, sier NINA-forsker Vegard Gundersen i en pressemelding.

Sammen med kolleger i NINA har han evaluert effekten av at det ble åpnet for elsykling på Glitterheimvegen i Jotunheimen nasjonalpark, og resultatene er presentert i NINA Rapport 2095 – El-sykling i Jotunheimen nasjonalpark. Kunnskapsgrunnlag langs vegen inn Veodalen til Glitterheim.

Slitasje og forstyrret dyreliv

– I Norge er vi i en tidlig fase, hvor folk ikke har utforsket mulighetene som elsykler gir fullt ut. Men vi vet fra andre studier at det vil ekspandere og at vi vil få større terrengslitasje, sier Gundersen.

Samtidig viser evalueringen fra Jotunheimen at det er mulig å håndtere økt bruk av el-sykler.

Folk er både opptatt av og flinke til å overholde reglene i nasjonalparken.

Vegard Gundersen, NINA-forsker

Så langt er det bare mellom 5 og 6 prosent av syklistene inn til Glitterheim som benyttet elsykkel.

Hele 67 prosent av personene forskerne spurte var positive til elsykling langs Glitterheimsvegen, og det viktigste argumentet var nettopp et ønske om å gi alle mulighet til å bruke vegen.

Rokker ved definisjonen av friluftsliv

De fleste som svarte på spørreundersøkelsen i Jotunheimen mente at elsykling kun burde være tillatt på et utvalg veger og stier, selv om de i utgangspunktet var positive til elsykling langs grusvegen inn til Glitterheim.

I 2017 ble reglene for elsykler endret slik at det ikke lenger gjelder et offentligrettslig forbud mot å bruke elsykler i utmark, unntatt i verneområder og Marka.

Gundersen forteller at befolkningen er todelt i synet på elsykler i naturområder. Mange er mot det, men mange er også for det.

– Tradisjonelt friluftsliv er skånsom bruk av naturen med henblikk på naturopplevelse og med bruk av enkle hjelpemidler. Elsykkel rokker ved denne oppfatningen, og det er polariserte meninger i befolkningen. Og når en åpner opp for el-sykkel, hva da med el-motorer på andre fremkomstmidler? Det er en interessant diskusjon, sier Gundersen.

Merk: Dette innholdet ble publisert for 2 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →