Hva gjør du hvis du møter på kyr når du er ute på tur?

> Lesetid: 2 minutter <

Hvert år går over 250.000 kalver, kviger og kyr på sommerbeite i utmarka i Norge. De siste årene har det vært noen tilfeller der folk har blitt skremt eller angrepet av kyr.

Sommeren er høytid for å ferdes i naturen, både for folk og fe. Som turgåer er det ikke alltid lett å vite hvordan man skal oppføre seg om man møter en flokk nysgjerrige kyr.

Norsk Friluftsliv har sammen med Bondelaget, TYR, Tine Norges Bonde- og Småbrukarlag og Geno laget regler for hvordan man bør opptre rundt husdyr.

Om kyr blir skremt og opplever at kalven deres er truet kan det oppstå situasjoner. Med kuvettreglene håper organisasjonene det blir enklere for folk å møte med dyr.

Dette er kuvettreglene:

  • Hold avstand til dyra og gå utenom flokken
  • Ikke gå mellom dyra. Kyr kan bli pågående og skape uønskede situasjoner
  • Ikke gå bort til kalven. Kua kan gå til angrep for å beskytte den
  • Hunder bør ikke tas med til beitende dyr. Husk båndtvang 1. april til 20. august
  • Kyr er nysgjerrige. Blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna. Du kan hente igjen utstyret etter at kyrne har gått
  • Hvis du åpner ei grind, lukk den igjen også! Åpne grinder gjør at dyrene kommer inn på områder de ikke skal være, og som kan være farlig for dem og andre

– Det er mer enn plass nok til både turgåere og kuer i naturen. Det gjelder å vise hensyn, også til firbeinte, når man er på tur, slik at det ikke oppstår uønskede hendelser, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →