Hvem passer på? Følg med. Lær deg vannvettreglene.

> Lesetid: 2 minutter <

Drukning skjer ved fall fra land, under bading eller ved bruk av fritidsbåt. 40 prosent av drukningsulykkene i sommermånedene juni, juli og august.

Det viser Redningsselskapets statistikk.

– Vi vet fra statistikken at det i snitt har druknet 96 personer hvert år de siste ti årene. I 1951 druknet 222 personer, så heldigvis går tallene nedover, sier skadeforebygger Tina Hveem Vislie fra Skadeforebyggende forum (Skafor) i en pressemelding.

– Likevel er hver eneste drukningsdøde én for mye.

– Ved at vi alle går sammen om å vise vannvett, kan kanskje dette bli sommeren med rekordfå drukningsulykker.

Vannvettreglene:

 1. Ha respekt for vann, vær og lokale forhold.
  Strømforhold og kaldt vann kan gjøre svømmeturen farlig.
 2. Barn skal aldri bade alene.
  Pass godt på dine egne barn og følg med på andres.
 3. Bli kjent med bunn og dybdeforhold.
  Aldri hopp eller stup der du ikke er kjent.
 4. Kjenn dine egne grenser.
  Du kan ikke redde andre uten først å ta vare på deg selv.
 5. Ved ulykke; først varsle, så redde.
  Gi beskjed slik at flere kan hjelpe til.
 6. Bruk redningsline eller livbøye ved redning.
  Ha alltid en gjenstand mellom deg og den som trenger hjelp.
  Redning fra land gir økt sikkerhet.
 7. Bruk flytevest og følg Sjøvettreglene når du ferdes i båt.
  Flytevest redder liv og regler gjør sjøen tryggere for alle.
 8. Vend i tide, det er ingen skam å snu.
  Svømmeturen skal gå langs stranden.
  Søk ly hvis det blåser opp på båtturen.

Skafors vannvettregler er en del av Flyte sin kampanje «Du er ikke en fisk». Flyte er en paraplyorganisasjon for alle som jobber med forebygging av drukning.

– Kampanjens budskap er viktig, nemlig at selv om du kanskje seiler, padler og svømmer godt, er du likevel ikke en fisk, sier Vislie.

– Når 40 prosent av de som drukner er over 60 år, så forteller vel det sitt i forhold til at erfaring ikke alltid er det viktigste, sier Vislie.

Hvem passer på?

Drukning skjer ikke alltid som på film. Det kan skje stille og uten at noen legger merke til det.

– Husk at dersom dere er flere voksne til stede for å passe på barna, så er det lurt å gi ansvaret til én person om gangen, og heller la det gå på rundgang, råder Vislie.

Vannvettreglene er laget i samarbeid med Skafors Drukningsforebyggende råd, og er kvalitetssikret av flere organisasjoner og personer som har mye kunnskap innenfor feltet.

Fakta: Skadeforebyggende forum (Skafor)

 • En ideell medlemsorganisasjon. Skal formidle kunnskap om skader, ulykker og forebygging, og motivere til innsats.
 • Over 35 års erfaring med praktisk forebyggende arbeid. Samarbeider med kommuner, organisasjoner, myndigheter og næringsliv over hele landet.
 • Deler hvert år ut to masterstipend på 10.000 kroner til studenter som vil bidra med ny forskning til fagfeltet skader, ulykker og forebygging.
  Kilde: Skadeforebyggende forum

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →