Hvordan kan vi redusere forsøpling i naturområder?

> Lesetid: 2 minutter <

Søppel legger en demper på naturopplevelsen. – Ti minutter etter at jeg hadde startet turen så jeg menneskelig avføring og toalettpapir. Det ødela turen min!

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har undersøkt forsøpling i Lofotodden nasjonalpark etter at lokalbefolkningen rapporterte om et økende søppelproblem.

– Vi fant at menneskelig avføring utgjorde størstedelen av avfallet, og at det påvirket vannkvaliteten i området, forteller prosjektleder Rose Keller, i en pressemelding fra NINA.

Nasjonalparkforvalterne i Lofotodden var bekymret for hvordan de økte besøkstallene påvirket naturen. NINA gikk derfor inn for å undersøke problemene.

Sommeren 2022 ble det gjort undersøkelser spesielt rettet mot menneskelig avføring både i Lofotodden og i Femundsmarka. I et nytt temahefte oppsummerer forskerne resultatene.

Avføringsbakterier i drikkevannsbekker

Forskerne fant menneskelig avfall konsentrert flere steder. I nærheten av noen av disse stedene renner det bekker som forskerne har observert at det hentes drikkevann fra.

Forskerne tok vannprøver fra flere bekker i nærheten av Kvalvika i Lofoten.

– I den ene bekken påviste vi svært høye nivåer av E-coli-bakterier som sannsynligvis stammer fra menneskelig avføring, forteller Keller.

– Så høye nivåer av E.coli gir en risiko for sykdom ved inntak av vannet.

En mulig løsning som ikke så mange tenker på, men er positive til når de blir spurt, er å ta med seg avføringen sin til nærmeste søppelkasse ved hjelp av en spesialdesignet pose, sier Keller.

Prosjektleder Rose Keller

Besøkende: – Det ødela turen min!

Forskerne har også kartlagt hvordan de besøkende i nasjonalparkene blir påvirket av å se menneskelig avføring og annet avfall på tur, gjennom en undersøkelse på nett og i papirform.

Mens noen få er likegyldige til synet av avføring fra mennesker, svarer de fleste (62 prosent) at deres opplevelse av nasjonalparken blir negativt påvirket, mens 26 prosent svarer at de blir svært negativt påvirket.

– Ti minutter etter at jeg hadde startet turen så jeg menneskelig avføring og toalettpapir. Det ødela turen min, svarte en av de besøkende.

Folk flest tar med søpla hjem

En undersøkelse i området Femundsmarka tyder på at folk som regel tar med søpla hjem. Både observasjonsstudier og intervjuer bekrefter dette.

Et unntak er bålplasser hvor folk har forsøkt å brenne avfall.

– Besøkende peker på at folk har blitt flinkere til å ikke legge igjen søppel de senere årene, og at de har blitt mer bevisste på hvordan de pakker for at det skal bli lite søppel, forteller NINA-forsker og stipendiat Sofie Kjendlie Selvaag.

Frakte menneskelig avføring

Når det er snakk om menneskelig avfall mener de besøkende at det er begrenset hva en kan gjøre. Noen tenker at løsningen er å gå langt unna stier og vann og gjemme avføringen under steiner eller vegetasjon.

–  En mulig løsning som ikke så mange tenker på, men er positive til når de blir spurt, er å ta med seg avføringen sin til nærmeste søppelkasse ved hjelp av en spesialdesignet pose, sier Keller.

I Lofotodden hadde forskerne et møte med en lokal referansegruppe.

– Gruppen ble enig om at det bør testes at besøkende bærer med seg sitt eget avfall i en spesialdesignet pose til en søppelkasse ved innfallsporten, sier Keller.

– I spørreundersøkelsen var over 60 prosent positive til en slik løsning, sier Keller.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →