Isen forsvinner: Ny rapport om tilstanden i Arktis

> Lesetid: 2 minutter <

For niende år på rad steg temperaturene raskere i Arktis enn resten av verden. Det er satt flere temperaturrekorder på Svalbard i sommer. Isen forsvinner, permafrosten tiner.

Bulletin of the American Meteorological Society står bak den ferske utgivelsen «State of the Climate in 2022».

Rapporten har et eget kapittel om tilstanden i Arktis, hvor forskere fra Meteorologisk institutt har bidratt med innhold.

Rapporten viser hvor store konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer er på jorda. Oppvarmingen er spesielt stor i Arktis og har omfattende konsekvenser for is, snø, permafrost, natur og arktiske samfunn, melder Meteorologisk institutt i en pressemelding.

Økningen av ekstremvær er en tydelig indikator på klimaendringene i Arktis.

Klimaforsker Rasmus Benestad

I 2022 lå gjennomsnittstemperaturen i Arktis 0,76 grader over gjennomsnittet. Dette er den femte høyeste siden målingene startet i 1900.

Arktis defineres som områdene nord for 60 grader nord, altså hav- og landområdene omkring Nordpolen.

Store mengder sjøis smelter

– Når temperaturen stiger, både i havet og atmosfæren, smelter store mengder sjøis i Arktis. Dette har stor innvirkning på hvor mye energi havet utveksler med atmosfæren, forklarer klimaforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt.

– Det varme havet frigjør mye varme og vanndamp til den kalde luften om høsten og vinteren. Dermed øker temperaturen raskere og raskere i luften.

Klimaforsker Ketil Isaksen.
Foto: Meteorologisk institutt
Klimaforsker Rasmus Benestad.
Foto: Meteorologisk institutt

Den store temperaturøkningen og lengre perioder uten snø bidrar til alvorlige konsekvenser for permafrosten.

Permafrosten tiner, Arktis blir våtere

– Siden målingene av permafrosten startet i 1998 på Janssonhaugen, innerst i Adventdalen på Svalbard, har det aktive laget med jord «spist» seg ned i permafrostlaget under, sier klimaforsker Ketil Isaksen ved Meteorologisk institutt.

– I snitt er det 25 centimeter dypere nå enn for 25 år siden. Og 10 meter under overflaten har temperaturen i permafrosten steget med mer enn 2 grader.

I rapporten trekkes det fram at permafrosttemperaturen i 2022 var den høyeste som er registrert ved 11 av de 25 referansestasjonene som benyttes for permafrostovervåking i Arktis. Temperaturen i permafrosten ved de resterende stasjonene var noe lavere i 2022 sammenliknet med 2021.

Forskere fra Meteorologisk institutt har bidratt med innhold om Arktis. Det er Bulletin of the American Meteorological Society som står bak «State of the Climate in 2022».

Når permafrosten tiner fører det til skader på infrastruktur, endringer av elvesystemer, vannansamlinger, utglidninger, skred i fjellsider, synkehull på tundraen og at karbondioksid og metangasser blir sluppet ut i atmosfæren.

Mer ekstremvær

I 2022 ble det registrert 56 større hendelser med ekstremvær i Arktis. Arktis var preget av hetebølger, skogbranner, sykloner og rekordstore mengder nedbør.

I løpet av 2022 ble det observert hetebølger i Barentshavet og i Beauforthavet.

Svalbard opplevde en rekordvarm juni, mens november var den varmeste som er registrert på Island og den tredje varmeste i Reykjavík.

Dette ble etterfulgt av den kaldeste desember-måneden på Island siden 1973.

Tidlig i desember opplevde nordvestlige Alaska ekstrem varme, og noen steder i Beringstredet smeltet all snø på vinterstid på grunn av regn og lange perioder med temperaturer over 0 grader.

Den 5. desember nådde temperaturen i Utqiaġvik 4,4°C, noe som er den høyeste vintertemperaturen som er registrert der.

En rapport viser hvor store konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer er på jorda. Oppvarmingen er spesielt stor i Arktis og har omfattende konsekvenser for is, snø, permafrost, natur og arktiske samfunn. Foto: Meteorologisk institutt / pressemelding

Fakta: Meteorologisk institutt

  • Meteorologisk institutt varsler været, overvåker klimaet og driv forskning.
  • Siden instituttet ble etablert i 1866 har norske meteorologar stått sentralt i utviklingen av faget.
  • Meteorologisk institutt er i dag et ledende internasjonalt kompetansemiljø.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →