Kongehuset har gitt tillatelse til merking av Kongevegen over Dovrefjell

> Lesetid: 2 minutter <

Nasjonalt kulturminne: Kongevegen er nyrestaurert og merket med den blå kongekrona på skiferplater.

Kongevegen over Dovrefjell er 10 mil og strekker seg fra Dovre kirke til Oppdal kirke. På strekningen er det flere flotte turer. Det er spesielt tre turer som anbefales:

 • Kongevegen over Allmannrøysa, 12 km
 • Kongevegen over Hjerkinnhø, 7 km
 • Kongevegen over Vårstigen, 9 km

– Vegen er merket med den blå kongekrona etter tillatelse fra Kongehuset, forteller prosjektleder Ann Kristin Engh i Statens vegvesen.

I flere år har flere samarbeidspartnere på begge sider av fjellet gjennomført et større bevarings-, restaurerings- og informasjonsprosjekt for den historiske vegen.  

Hovedmålet for prosjektet har vært å bevare et viktig nasjonalt kulturminne.

Tørrmurte stikkrenner satt i stand på den gamle måten, på Vårstigen i Oppdal. Foto: Ann Kristin Engh, Statens vegvesen / pressemelding

– I tillegg skal den restaurerte Kongevegen bidra til lokal reiselivssatsing og næringsutvikling, og være et godt folkehelsetiltak med en grønn profil, sier prosjektleder Ann Kristin Engh.

– Samtidig er vegen en kanalisering av ferdselen i randsonene til et sårbart naturområde og dyreliv på Dovrefjell.  

Restaurert  og tilrettelagt

– Vi har ryddet vegetasjon, restaurert stikkrenner og tørrmurer på gamlemåten, og satt opp historiske bruer.

– Det er satt opp informasjonsskilt langs hele strekningen, forteller Engh.

Dovrebanen følger Kongevegen, og man kan enkelt ta seg til flere av togstasjonene på strekningen.

Prosjektleder Ann Kristin Engh

Leina bru ved Budsjord i Dovre. En av tre nye historiske trebruer etter generalvegmester Kroghs instruks fra 1767. Foto: Hans Jacob Dahl, Statens vegvesen / pressemelding


Kongsvegen på Dovrefjell ble på bygget på slutten av 1600-tallet og begynnelsen av 1700-tallet.

Det var den første kjørevegen over et fjellområde i Norge.

– Kong Fredrik den 4. var den første som kjørte over fjellet med hest og vogn, forteller Engh. 

Prosjektet er gjennomført av Statens vegvesen i samarbeid med Innlandet fylkeskommune, Trøndelag fylkeskommune, Dovre kommune, Oppdal kommune, Dovrefjell nasjonalparkstyre, Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, Gudbrandsdalsmusea og Pilegrimssenter Dovrefjell.

Kongevegen over Dovrefjell er merket med den blå kongekrona på skiferplater. Foto: Matti Bernitz / pressemelding

Fakta: Kongevegen over Dovrefjell

 • Kongevegen over Dovrefjell ble anlagt på begynnelsen av 1700-tallet.
 • Kongevegen over Dovrefjell strekker seg fra Dovre kirke over Hardbakken til Hjerkinn og over Hjerkinnhø, og videre til Kongsvoll, gjennom Drivdalen til Oppdal kirke.
 • Den første kongevegen var Sølvvegen som ble anlagt mellom Kongsberg og Hokksund i 1624.
 • Benevnelsen kongeveg ble brukt om hovedvegene som ble bygget etter den dansk-norske lovgivningen.
 • I Danmark var disse hovedvegene kun ment for embetsmenn, administrasjon og kongen selv. I Norge blir benevnelsen kongeveg brukt på alle kjørbare offentlige hovedveger som ble anlagt på 1600- og 1700- tallet.
 • Ferdselsvegen mellom Dovre og Oppdal har vært en av de viktigste og mest brukte fjellovergangene i Norge. De fysiske sporene etter ferdselsrutene kan spores tilbake til jernalder og middelalder, men folk har ferdes over fjellet i uminnelige tider. Det finnes bosetningsspor tilbake til steinalderen på Dovrefjell.
  Kilde: Kongevegen over Dovrefjell
Kongevegen over Dovrefjell er merket med den blå kongekrona på skiferplater. Illustrasjon: Prosjektet Kongevegen over Dovrefjell

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →