– Koronapandemien minnet oss om naturens balanse. Mens samfunnet stengte ned, var naturen fortsatt åpen.

> Lesetid: 2 minutter <

2020 ble det året da vi på flere vis skjønte hvor viktig naturen er for menneskeheten. 2020 ble et uvanlig år for oss alle.

I årsmelding fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) for 2020 oppsummerer administrerende direktør Norunn Sæther Myklebust koronaåret: 2020 ble et uvanlig år da koronapandemien rammet verden og Norge. Den krevde ekstraordinær klokskap og handlekraft fra myndighetene, og ikke minst så stilte den store krav til omstilling og utholdenhet for hver enkelt av oss.

Kunnskap om naturen

I årsmeldingen heter det at NINA jobber med konsekvensutredninger av ulike typer naturinngrep, naturrestaurering, analyser av ulike typer naturressurskonflikter og naturbruk og friluftsliv.

I innledningen til årsmeldingenskeiver Myklebust:

Under nedstengingen i Norge økte interessen for å bruke naturen til trening, rekreasjon og ferie. NINA kom raskt i gang med forskning på hvordan vi brukte naturen, og hvor viktig nærnaturen var under nedstengningen. Vi tok i bruk ulike teknologier, med sammenkobling av mobildata, treningsapplikasjonsdata og geografiske informasjonssystemer, og studerte hvordan fysisk aktivitet og mobilitet økte under nedstengingen. Vi så også at grøntområder i Oslo og andre byer gjorde nytte som grønne tilfluktsrom for befolkningen. Hele landet dro på Norgesferie, og den norske naturen var tilgjengelig 24/7. Kunnskap om å ferdes i naturen med respekt og varsomhet ble derfor ekstra viktig, og vi har blant annet gitt råd om hvordan stisykling kan utøves og reguleres slik at den ikke setter varige spor.

Skytefeltet på Hjerkinn

I 2020 var restaureringen av skytefeltet på Hjerkinn ferdig. Dette området ble da innlemmet i Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark:

Vi har erfart at natur noen ganger både må og kan repareres, og disse erfaringene er nyttige når vi nå går inn i FNs tiår for naturrestaurering.

Videre heter det i årsmeldingen for stiftelsen NINA:

Aktiv dialog og formidling er en forutsetning for arbeidet i NINA. NINA har som prioritert mål å aktivt formidle forskningsresultater til brukere og publikum. Det gjør det mulig for NINAå være en aktiv og synlig deltaker i samfunnsdebatten.

Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →