Lofoten: Nytt kart med ruteforslag, teltforbud og ferdselsrestriksjoner

> Lesetid: 2 minutter <

Lofoten friluftsråd håper det nye kartet skal gjøre det enklere å overholde gjeldende love og regler.

Kart viser infrastruktur, i tillegg til informasjon om teltforbud og ferdselsrestriksjoner. Målet med kartet er å gjøre det enklere for besøkende til området, melder Lofoten Friluftsråd

Kartet gir oversikt over toaletter, anbefalte ruter, avfallshåndtering og verneområder. Områdene med telt- og campingforbud er markert og forklart med årsak. I enkelte tilfeller refereres det til drikkevannsforskriften, i andre til friluftsforskrift for Lofoten eller friluftslovens paragraf 9.

Friluftloven

Friluftlovens paragraf 9 omhandler rasting og telting, her heter det blant annet: Rasting eller telting må ikke skje når det kan medføre nevneverdig skade på ungskog, eller skogforyngelsesfelt. Telt må ikke settes opp så nær bebodd hus (hytte) at det forstyrrer beboernes fred og i hvert fall ikke nærmere enn 150 meter. Telting eller annet opphold er ikke tillatt i mer enn 2 døgn om gangen uten eierens eller brukerens samtykke.

Interaktivt kart for Lofoten på Lofoten Friluftsråds nettsider. QR-kode for å komme rett til kartet. (skjermdump: Lofoten Friluftsråd)

Friluftsforskriften for Lofoten

Friluftsforskrift for Lofoten gjelder for alle kommunene i Lofoten. Forskriften er vedtatt av kommunene i 2021, her heter det blant annet: Friluftsforskriften skal fremme mulighetene for naturvennlig friluftsliv i Lofoten i samarbeid
med grunneiere, forebygge skader på naturverdier, bidra til at ro og orden opprettholdes og
sikre at allemannsrettens grenser etterleves.

Telting og annen utendørs overnatting er, jf. friluftsloven § 9, tillatt i utmark med minst 150
meters avstand til bebodd hus eller hytte, med unntak av områder med teltforbud og
begrenset teltning slik det framgår av § 5-1 og § 5-3.

§ 5-1. Områder med teltforbud. I følgende friluftsområder er telting ikke tillatt i perioden fra 1. mai – 1. oktober:

 • Vågan, Stranda under fjellet
 • Vågan, Kalle (del av)
 • Vågan, Rørvika (del av)
 • Moskenes, Olenilsøya
 • Moskenes, Andøya
 • Moskenes, Vindstad
 • Moskenes, Tennes og Veines
 • Moskenes, Bollhaugen
 • Moskenes, Reinebringen
 • Moskenes, Sørvågvatnet
 • Moskenes, Langhaugen
 • Moskenes, Reine

I følgende friluftsområder er telting ikke tillatt i perioden fra 1. januar – 31. desember: Vestvågøy, Haukland.

Friluftsområder skal holdes ryddige og forlates i god stand, slik man selv – og andre – ønsker å finne dem

Friluftsforskrift for Lofoten § 3

Friluftsforskriften er vedtatt med tilhørende kartvedlegg, som viser de aktuelle områdene. Fastsatt av Vågan kommunestyre 14. juni 2021, Vestvågøy kommunestyre 22. juni 2021, Flakstad kommunestyre 25. mai 2021, Moskenes kommunestyre 14. april 2021, Værøy kommunestyre 16. mars 2021, og Røst kommunestyre 27. mai 2021 med hjemmel i lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet §15.

Digitalt samarbeid

Det digitale kartet som er tilgjengelig for publikum er laget i samarbeid med Pilotprosjekt i besøksforvaltning i Nordland fylkeskommune og Destination Lofoten. Clean up Lofoten og kommunene har også bidratt med informasjon og innspill. 

Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →