Norsk Friluftsliv frykter at allemannsretten rammes av nye tiltak for reiselivet

> Lesetid: 2 minutter <

6. feburar la regjeringen frem et veikart med tiltak som skal styrke reiselivsnæringen. Målet er å gjøre Norge til verdens mest bærekraftige reisemål.

Veikartet ble lagt frem av næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

– Norge er kjent for sine spektakulære naturopplevelser og unike kulturarv. Med veikartet ønsker vi å utnytte dette potensialet enda bedre, og samtidig sikre at vi tar vare på verdiene som gjør oss attraktive, sa Vestre i forbindelse med fremlegget.

– Vi må utvikle reiselivet sammen med næringen på en måte som er bærekraftig for både lokalbefolkningen og de tilreisende.

Parkeringsbetaling og dagsbesøksavgift

I regjeringens nye veikart for reiselivsnæringen foreslår de at kommunene skal kunne innkreve lokale besøksbidrag, for eksempel i form av parkeringsbetaling og dagsbesøksavgift. 

– Dette må ikke gå ut over gratisprinsippet i naturen, advarer Norsk Friluftsliv i en pressmelding.

Fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv frykter forslaget kan gå ut over allemannsretten, dersom det ikke følger med tydelige nasjonale retningslinjer for hva kommunene kan kreve betalt for og hva midlene skal brukes til.

–  Stadig flere gleder seg over å besøke norsk natur, sier generalsekretær Bente Lier i Norsk Friluftsliv.

– Dette kommer imidlertid ikke uten en pris, og høyt press på mye besøkte destinasjoner kan fort bli en belastning på natur og lokalsamfunn.

Lier presiserer at stikkord er besøksforvaltning, informasjon og opplæring om hensynsfull ferdsel.  

Nå er det viktig at vi finner gode løsninger som ikke går ut over allemannsretten, den retten vi alle har til å ferdes i naturen uten å måtte betale for det. 

Generalsekretær Bente Lier i Norsk Friluftsliv

Må unngå å sende regningen til turgåere

Norsk Friluftsliv anerkjenner at finansiering av fellesgoder som toaletter, søppelkasser og vedlikehold er en utfordring, og støtter at turistnæringen skal bidra til å dekke disse kostnadene, skriver de i pressemeldingen. Videre heter det: Kommunene har allerede i dag lov til å ta en begrenset avgift for å dekke kostnader til etablering og drift av fellesgoder som toaletter, parkering eller lignende.

Norsk Friluftsliv presiserer: Friluftsloven er tydelig på at denne ikke kan være høyere enn hva det koster å drifte disse fasilitetene.

Det er altså ikke lov å tjene penger på bruk av naturen.

Reisemålsutvalget: Hegne om allemannsretten

Da det offentlige utvalget Reisemålsutvalget i fjor leverte sin innstilling «Leve og oppleve – Reisemål for en bærekraftig fremtid», var et av de budskapene at et bærekraftig norsk reiseliv må hegne om allemannsretten, skriver Norsk Friluftsliv i pressemeldingen.

Utvalgets forslag var å innføre liten nasjonal avgift ved innreise til landet. Denne skulle deles mellom de kommunene som kunne dokumentere klare planer for besøksforvaltningen.

– Vi forstår at dagens EU-lovgivning er til hinder for akkurat dette, men håper regjeringen finner en annen løsning som sikrer en nasjonal forvaltning som ivaretar gratisprinsippet i naturen, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv i pressemeldingen.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →