Nye gener skal gi friskere fjellrev på Hardangervidda

> Lesetid: 2 minutter <

Fem fjellrever er satt ut på Hardangervidda. Målet er at bestanden skal bli mer levedyktig.

– Avlsprogrammet har lykkes med å reetablere fjellreven flere steder, men å forvalte den genetiske helsa på en god måte er like viktig som å styrke bestanden i antall, sier seniorforsker og leder for avlsprogrammet Craig Jackson i Norsk institutt for naturforskning (NINA) i en pressemelding.

Fjellreven trenger fortsatt hjelp

Siden avlsprogrammet for fjellrev ble startet i 2005 er totalt 469 fjellrever satt ut i den norske fjellheimen.

Den gangen var det så få som 40-60 voksne fjellrever igjen i hele Fennoskandia (Norge, Sverige og Finland), og i områder som Snøhetta, Finse og Hardangervidda var arten utryddet.

Nå teller den norsk-svensk-finske bestanden over 550 voksne individer, men fortsatt trenger den hjelp til å klare seg.

Tre av de fem fjellrevene fra avlsstasjonen i gang med å utforske sitt nye rike på Hardangervidda. Foto: Avlsprogrammet /NINA pressemelding

Arten sliter med at de genetiske båndene er tette mellom revene i flere av de enkelte delbestandene. For eksempel stammer hele bestanden i Snøhetta fra bare 7-8 avlspar.

Tar vare på den genetiske helsa

– For å ta bedre vare på helsa til fjellreven, har vi nå satt ut fjellrev på Hardangervidda som ikke er i nær slekt med de som allerede lever i dette området, sier Jackson.

Tanken bak avlsprogrammet, og avlsstasjonen for fjellrev på Sæterfjellet i Oppdal, er å styrke delbestandene av fjellrev rundt om i Norge.

En blå og en hvit fjellrev fra avlsstasjonen i Oppdal kaster seg ut i sin nye tilværelse på Hardangervidda. I bakgrunnen Harald Normann Andersen (f.v.) og Olaf Bratland fra Statens naturoppsyn (SNO) og NINA-forskerne Kristine Ulvund og Craig Jackson. Foto: Avlsprogrammet / NINA pressemelding

Ikke flinke nok til å utveklse gener

Etter hvert som fjellreven etablerer seg på flere steder, vil den geografiske avstanden mellom delbestandene minke.

Det vil gjøre det lettere for rev å vandre mellom delbestandene og utveksle gener.

Nye beregninger av effektiv bestandsstørrelse viser at fjellreven foreløpig ikke greier den jobben uten hjelp.

– Når vi tilfører «friske gener», økes den genetiske variasjonen og risikoen for innavl reduseres. På sikt vil det ha positiv effekt, sier forklarer genetiker og seniorforsker Øystein Flagstad i NINA.

En fjellrev i sitt rette element på Hardangervidda. Foto: Avlsprogrammet /NINA pressemelding

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →