Økt dødelighet: Klimaendringer forandrer fugletrekket

> Lesetid: 2 minutter <

Klimaet forandrer seg. Det er blitt varmere i Norge. Konsekvensene av dette kan være større dødelighet blant trekkfugler.

Gjennom de siste tiårene har klimaet i Norge forandret seg. Dette påvirker trekkfuglene.

BirdLife Norge har laget rapporten «Tidsmessige endringer og forløp av fugletrekket om høsten» på oppdrag fra Miljødirektoratet.

– På Jomfruland fuglestasjon telte vi 39,1 prosent færre fugler i løpet av våren 2022 enn gjennomsnittet siden 1990, sier Jan Erik Røer, seniorrådgiver i BirdLife Norge i en pressemelding fra Miljødirektoratet.

Data er samlet inn gjennom kontinuerlig overvåking av fugl på Lista og Jomfruland siden 1990:

  • På våren ankom 30 utvalgte arter av trekkfugler i gjennomsnitt 3,3 dager tidligere enn de gjorde da overvåkingen startet i 1990.
  • På høsten er det noen som flyr sørover tidligere, og noen som drar enda senere enn før, slik at perioden hvor de fleste artene trekker varer 5,6 dager lenger.
  • På høsten trekker langtrekkere, de som trekker helt til Afrika, gjennomsnittlig 2-3 dager tidligere.
  • På høsten trekker kortdistansetrekkere i gjennomsnitt 3-4 dager senere

– Mer enn 30 år med fugleovervåking i Norge viser at klimaendringene i stor grad påvirker fuglenes trekkmønster, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Finner ikke mat

Det har generelt blitt varmere i Norge. Dette påvirker naturmiljøet og vilkårene som fugler og andre dyr må tilpasse seg for å overleve og reprodusere optimalt.

Konsekvensene av dette kan være større dødelighet om våren som følge av misforhold mellom trekktidspunkt og været i hekkeområdene.

Når artene velger å trekke tidligere vil de oftere møte klimatiske forhold i hekkeområdene som gjør at de ikke finner mat når de kommer fram.

På høsten kan de også møte uforutsett dårlig vær, som gjør at de må ta flere og lengre pauser.

Dette er nok et bevis på at naturen er i endring, og at det også påvirker den norske naturen, sier

Direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →