Overvåker villsvinbestanden: Frykter smittsom virussykdom

> Lesetid: 3 minutter <

Villsvin regnes som en fremmed art i Norge, og miljøforvaltningen ønsker å begrense bestanden.

Målet er å ha færrest mulig villsvin, over et minst mulig område. Frykten er at afrikansk svinepest skal spre seg til Norge.

Kamerafeller og jaktstatistikk

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Norsk institutt for naturforskning (NINA) vist hvordan kamerafeller og jaktstatistikk kan brukes til å kartlegge utbredelsen av villsvin.

– Storparten av villsvinene fant vi langs svenskegrensa, fra Halden i sør til Elverum i nord, og det er her de får unger, sier forsker John Odden i NINA i en pressemelding.

– De fleste dyrene er observert helt i sør i Aremark og Halden, men vi forventer at enkeltindivider kan spre seg over store deler av Sør-Norge, sier Odden.

Kartet viser sannsynligheten for at villsvin er til stede i et område. Skalaen går fra blå områder med lav sannsynlighet til røde områder med høy sannsynlighet for villsvin. Modellen er basert på observasjoner av villsvin fra kamerafeller (SCANDCAM), artsobservasjoner, fallviltregisteret og skutte villsvin. Kart: Neri Horntvedt Thorsen, NINA

191 observasjoner, 30.528 kameradøgn

I Aremark og Halden beregnet forskerne tetthet av villsvin ved hjelp av kamerafeller utplassert på 213 tilfeldige plasserte lokaliteter. Det ble registrert 191 observasjoner i løpet av 30.528 kameradøgn.

Tetthet av villsvin i disse to kommunene ble beregnet til 0,72 individer per kvadratkilometer, noe som tilsvarer cirka 693 individer i alle aldre.

I samme tidsperiode ble det skutt mer enn 300 villsvin.

Villsvin kan bli 180 centimeter og opptil 250 kg. Arten er mest aktiv om natten.

Vil overvåke bestanden

– Det er viktig at miljøforvaltningen prioriterer en videre overvåking av bestanden av villsvin i Norge. En god og løpende overvåking er avgjørende for å kunne følge med på utviklingen, sette inn målrettede tiltak og for å kunne reagere raskt hvis det skulle bli eventuelle lokale smitteutbrudd, sier John Odden i NINA.

Smittsom virussykdom

Frykten er at afrikansk svinepest skal spre seg til Norge. Det er en alvorlig smittsom virussykdom hos svin, inkludert villsvin, med høy dødelighet. Sykdommen forekommer nå i mange land i Europa, men er hittil ikke påvist i Skandinavia.

Spredningen skjer hovedsakelig via menneskelige aktiviteter og særlig med infisert matavfall, men kan også smitte mellom tamsvin og villsvin.

Afrikansk svinepest fører til mye lidelse hos dyrene, store kostnader til bekjempelse og økonomiske tap i svinenæringen.

Observasjoner og rapporter

For å kartlegge utbredelsen av villsvin har forskerne brukt observasjoner fra Scandcam (viltkamera.nina.no) sitt nettverk av kamerafeller, artsobservasjoner, fallviltregisteret og lokaliteten til skutte villsvin rapportert til NINA og Veterinærinstituttet.

Villsvin fanget av viltkamera. Forskere mener at overvåking er avgjørende for å kunne følge med på utviklingen, sette inn målrettede tiltak og for å kunne reagere raskt hvis det skulle bli eventuelle lokale smitteutbrudd. Foto: Viltkamera.nina.no

Fakta: Villsvin

 • Fremmed art: I Norge er villsvinet definert som en fremmed art som ikke bør beskyttes, og jakt er tillatt hele året.
 • Størrelse: Villsvin er en art i svinefamilien. Kroppslengden er 90–180 centimeter. Rånene kan bli opptil 250 kg., purkene opp til 150 kg.
 • Flokkdyr: Arten er mest aktiv om natten og i skumring. Forekommer i løvskog og på stepper. Hunner og ungdyr opptrer i mindre flokker; hannen lever stort sett alene utenom parringstiden. Hunnen føder typisk 4–6 unger.
  Kilde: Store norske leksikon

Fakta: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

 • Stiftelse: Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
 • Etablert: Hovedkontor i Trondheim, avdelingskontorer i Tromsø, Lillehammer, Bergen og Oslo. NINA ble etablert i 1988.
 • Kunnskap: NINAs mål er å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling ved å levere forskningsbasert og aktuell kunnskap om naturmangfold, klima og samfunn.
  Kilde: NINA

Fakta: Miljødirektoratet

 • Statlig: Et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Jobber for å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensing.
 • Etablert: Miljødirektoratet ble opprettet 1. juli 2013 etter en samanslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensingsdirektoratet. I underkant av 700 ansatte vedkontorene i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.
  Kilde: Miljødirektoratet

Merk: Dette innholdet ble publisert for 2 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →