Rekordår for fjellreven

> Lesetid: 2 minutter <

Fjellreven fikk et rekordhøyt antall kull både i Norge og Sverige i 2022. Fjellreven var nesten utryddet.

Totalt er det registrert 164 kull i Norge, Sverige og Finland, og hele 124 av dem ble født i områder nær grensa mellom Norge og Sverige, melder Norsk institutt for naturforskning (NINA) i en pressemelding.

På norsk side er det dokumentert 72 kull i 2022 med totalt 354 valper. Dette er det klart beste året etter at overvåkingsprogrammet for fjellrev ble startet i 2003.

I Sverige er det dokumentert 91 kull med i alt 407 valper.

Tiltak for å redde fjellreven

I områdene ved grensa mellom Norge og Sverige finnes det fire kjernebestander av fjellrev. De har forbindelse med hverandre gjennom mindre delbestander. I disse grensetraktene ble det i år dokumentert 124 fjellrevkull.

– Utviklinga er positiv. Den kan knyttes til at alle tre land gjennom midler fra InterReg Nord har intensivert tiltakene for å redde fjellreven, blant annet gjennom støttefôring og uttak av rødrev, sier seniorforsker Nina E. Eide i NINA.

– Ikke minst har utsettingen av valper fra avlsprogrammet for fjellrev, finansiert av Miljødirektoratet, hatt stor betydning. Revene som er satt ut er sett igjen i flere av de mindre bestandene i grensetraktene mellom Norge, Sverige og Finland.

Fra Norge til Finland

Seks av revene som ble satt ut i Reisa sør i Norge ble identifisert i Finland i vinter, ved hjelp av DNA-profiler fra ekskrementer. Mellom åtte og tolv ulike fjellrever er sett igjen på viltkamera.

Finnene har registrert sitt første kull siden 1996.

Tispa som fikk unger i Finland ser ut til å være avkom av en rev som ble satt ut på Varangerhalvøya i 2018.

Seniorforsker Nina E. Eide i NINA

Forventer at 2023 blir toppår

Den geografiske fordelingen av kullene sommeren 2022 speiler forekomsten av smågnagere, som er i en oppgangsfase.

2023 kan bli et toppår for fjellreven.

– Da blir det trolig et enda bedre år for smågnagere i Nord-Norge, og tilsvarende bedre tilgang på mat for fjellreven, forteller Eide.

Nær utryddet grunnet jakt

Fjellreven er et av våre mest truede pattedyr, og allerede på begynnelsen av 1900-tallet var den nesten utryddet på grunn av pelsjakt.

Selv om fjellreven ble fredet i 1930, gikk antallet enda mer tilbake.

Trolig skyldtes det at bestandene ikke lenger var levedyktige på tidspunktet for fredning.

Dette var også grunnlaget for etableringen av avlsprogrammet.

Etter at avlsstasjonen for fjellrev ble opprettet på Oppdal i 2005, er det satt ut valper for å reetablere og styrke flere delbestander. Hittil er det satt ut totalt 459 fjellrever i 9 ulike fjellområder.

Fjellreven fikk et rekordhøyt antall kull både i Norge og Sverige i 2022. Foto: Jørn J. Fremstad, NINA / pressemelding

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →