Røde Kors: Ekstremvær vil ramme Norge. Beredskapen ikke god nok.

> Lesetid: < 1 minutt <

– Flere mennesker vil stå i fare for å miste livet også i Norge, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland. 

FNs klimarapport slår fast at klimaendringene vil føre til hyppigere, mer intense og lengre vedvarende ekstremværhendelser.

Dette vil ramme norske innbyggere i stadig større grad.

Ekstreme hendelser  

Røde Kors er svært bekymret for at norske kommuner ikke har god nok beredskap for å håndtere ekstreme værhendelser.

– De nedslående budskapene fra FN sender et tydelig signal til norske kommuner og statlige myndigheter: Klimatilpasningen i Norge må intensiveres nå og den må være massiv, sier Apeland i en pressemelding fra Røde Kors.

En gjennomgang av forskningen på hvor forberedt Norge er på klimakrisen, gir grunn til å slå alarm. Den nye Røde Kors-rapporten Norsk klimatilpasning og beredskap – en varslet krise?viser at norske kommuner ikke er forberedt på å møte mer ekstremvær.

Hjelper mennesker i krise

Hver tredje norske kommune har for dårlige analyser av sikkerhet og sårbarhet, og under halvparten har en tilstrekkelig beredskapsplan. 

– Røde Kors har ved flere ekstreme værhendelser de siste tiårene måttet rykke ut for å hjelpe mennesker når infrastruktur som veier og strømnett har sviktet. Når klimaet blir mer ekstremt vil også samfunnskritiske tjenester som helsehjelp for eldre og syke være spesielt sårbare, og det er fare for at det oppstår situasjoner hvor det offentlige og frivillige selv ikke til sammen vil klare å håndtere responsbyrden, sier Apeland og legger til: 

– All kunnskap vi nå har viser at kommunene må få omfattende støtte gjennom statsbudsjettene fremover til lokalt klimatilpasningsarbeid.

Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →