Røde Kors er bekymret for beredskapen i Finnmark

> Lesetid: 2 minutter <

Klimaendringer, aldrende befolkning og et nytt sikkerhetspolitisk bilde, gjør at Røde Kors ser behovet for en ekstra satsing på beredskap i de nordligste områdene i landet.

Det melder Røde Kors i en pressemelding.

Røde Kors setter nå av 12 millioner kroner for å øke beredskapskraften de neste årene. Gjennom rekruttering av flere ansatte og frivillige, samt etablering av nye lokalforeninger, vil Røde Kors og lokalsamfunnene i området stå bedre rustet til å respondere på kriser. 

Lokal tilstedeværelse

– Det området som utgjør Finnmark fylke har helt spesielle vilkår knyttet til beredskap, sier president i Røde Kors, Siri Hatlen.

Finnmark opplever relativt ofte at uvær og snøskred blokkerer mange veier samtidig og gjør det umulig å bevege seg mellom bebodde områder.

– I Finnmark, som er vårt største fylke i areal, finner vi noen av de lengste responstidene for nødetatene. Dette understreker behovet for lokal tilstedeværelse av frivillige og kompetente hjelpemannskaper, og det tar Røde Kors på alvor, sier Røde Kors-presidenten.

Ekstra sårbart

Finnmark betraktes som ekstra sårbart for ulykker, ekstremvær, skred og flom. 

– Når ulykken er ute og mange mennesker trenger hjelp samtidig til lands eller til havs, vil det ofte være avgjørende at de offentlige tjenestene støttes av lokale frivillige mannskaper som er på stedet fra før, sier Hatlen.

Befolkningen i Norge blir eldre og flere unge flytter mot byene og dette fører til færre hender og flere som trenger hjelp.

Siri Hatlen, president i Røde Kors

– Røde Kors vil utforske nye responskonsepter tilpasset situasjonen i Finnmark, ansette flere med beredskapskompetanse og intensivere rekrutteringen av frivillige både innenfor hjelpekorps og omsorgsaktiviteter, sier Røde Kors-presidenten.

Fakta: Røde Kors

  • Røde Kors hjelper mennesker i Norge og internasjonalt.
  • Røde Kors’ frivillige er til stede for mennesker som trenger støtte og hjelp.
  • Vi avdekker og hindrer nød
  • Vi gir rask respons og lindrer når krisen oppstår
  • Vi bidrar til å styrke lokalsamfunnet
    Kilde: Røde Kors

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →