Rypebestand blant de største som er målt de siste tretten årene

> Lesetid: 2 minutter <

Også i år har frivillig personell taksert de norske hønsefuglbestandene. Resultatene viser at det går mot en bra rypehøst i mange deler av landet, selv om det også i år er områder med relativt lave tettheter.

På landsbasis er høstens rypebestand blant de største som er målt de siste tretten årene, melder Norsk institutt for naturforskning (NINA) i en pressemelding.

Et rypeår over middels på landsbasis

– Ser vi på den totale rypebestanden på landsbasis er dette blant de høyeste tallene vi har målt siden 2009, sier Erlend B. Nilsen, seniorforsker ved NINA og prosjektleder for Hønsefuglportalen. 

Rypetakseringene som registreres i Hønsefuglportalen administreres lokalt i de enkelte områder, men alle følger samme prosedyrer for feltgjennomføring og databehandling.

Tidligere har man kun beregnet trender i bestandene lokalt, men i fjor høst lanserte NINA en ny modell for å beregne trender i lirypebestanden på landsbasis basert på data fra linjetakseringene NINA rapport 1869

Dette modellrammeverket gjør at forskerne nå er i stand til å nyttegjøre dataene til å beregne nasjonale trender i størrelsen på lirypebestanden.

Det er lokale og regionale variasjoner i bestandssituasjonen. 

– Det som er litt spesielt i år er at vi har relativt få regioner hvor bestanden er veldig lav, selv om noen områder er under middels. Det er gledelig å se at bestandssituasjonen på landsbasis er betydelig bedre enn den var for noen år tilbake, sier Nilsen.

Resultater og gjennomføring

Hønsefugltakseringene er en stor dugnad som involverer mange aktører. Systemet og infrastrukturen rundt takseringene har blitt utviklet over tid.

NINA-forsker Lars Rød-Eriksen har analysert data fra mange av områdene, og er godt fornøyd med både årets resultater og gjennomføringen.

– Rettighetshavere og taksører legger ned en enorm innsats, og vi opplever et stort engasjement for å sikre takseringer av høy kvalitet og dermed også økt presisjon i bestandsestimater, sier Rød-Eriksen. 

Selv om det takseres både lirype og skogsfugl etter samme metodikk er det per i dag vesentlig større samlet innsats på lirypetakseringen sammenliknet med skogsfugltakseringene. 

– Vi har i lengre tid forsøkt å øke omfanget på skogsfugltakseringene, sier Marius Kjønsberg ved Høgskolen i Innlandet.

Flere har i mange år snakket om at de ønsker å starte med skogsfugltaksering og det oppfordres til å danne samarbeid på tvers av eiendomsgrenser.

7918 observasjoner av hønsefugl

Hønsefuglportalen eies og driftes av Norsk institutt for naturforskning (NINA), og benyttes av en rekke offentlige og private grunneiere. NINA er sammen med Høgskolen i Innlandet (HINN) ansvarlig for faglig utvikling og analyse av innsamlede data for rapportering til rettighetshaverne i forkant av jakta.

I perioden 01.08.2021 til 01.09.2021 er det:

  • Taksert 204 områder i 85 kommuner
  • Taksert 2859 linjer, i alt 8077 km
  • Gjort 7918 observasjoner av hønsefugl
  • Observert totalt 34073 ryper (lirype og fjellrype) 
Merk: Dette innholdet ble publisert for 3 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →