Sender planen ut på høring: – Vi mener det er mulig å etablere en nasjonalpark i Østmarka 

> Lesetid: < 1 minutt <

Miljødirektoratet foreslår tre ulike alternativer for avgrensing av nye verneområder i Østmarka.

– Vi mener det er mulig å etablere en nasjonalpark i Østmarka, og foreslår at det sendes tre alternativer på høring, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en pressemelding.

Klima og miljødepartementet (KLD) ga i 2019 Miljødirektoratet oppdrag om å utarbeide et høringsforslag til verneplan med sikte på å etablere en nasjonalpark i Østmarka.

Bruk av andre verneformer istedenfor eller kombinert med nasjonalpark skulle også vurderes.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har forberedt et høringsforslag for verneplan som Miljødirektoratet nå oversender Klima- og miljødepartementet (KLD).

Alternativer for vern i Østmarka

På bakgrunn av Statsforvalterens forslag foreslår Miljødirektoratet at det høres på tre alternativer:

  1. Et område på 54,6 km2 med tre delområder adskilt av to kraftlinjetraseer vernes som nasjonalpark. Dagens Østmarka naturreservat foreslås vernet som del av nasjonalparken.
  2. Et sammenhengende område på 34,2 km2 vernes som nasjonalpark, kombinert med vern av et naturreservat på 8.8 kmvest for den store kraftledningen som går gjennom Østmarka. Dagens Østmarka naturreservat foreslås også her vernet som del av nasjonalparken.
  3. Et område på 43,2 kmtilsvarende alternativ 2 vernes som naturreservat og det opprettes ikke en nasjonalpark i Østmarka.

Det første alternativet er alternativet som Statsforvalterens foretrekker. Det andre er Statsforvalterens alternativ 2, men i kombinasjon med naturreservat.

Områder som vernes som nasjonalpark skal være uten tyngre naturinngrep, kraftlinjer, veier og regulerte vassdrag.

Videre prosess

Dersom KLD ønsker å gå videre med etablering av nasjonalpark og/eller andre nye verneområder i Østmarka, vil Statsforvalteren bli bedt om å sende verneforslaget med eventuelle justeringer på en bred, offentlig høring.

Merk: Dette innholdet ble publisert for 2 år siden. Fjell endrer seg lite på den tiden, men åpningstider og bussruter kan gjøre det. Bare for å ha nevnt det.

About Team Villspor

Editorial Team / redaksjon Magasinet Villspor
View all posts by Team Villspor →